• INSTYTUT
  • KSZTAŁCENIE KADR W PRZEMYŚLE FILMU ANIMOWANEGO I EFEKTÓW SPECJALNYCH

logotyp

W trakcie konferencji naukowej w dniu 19 maja 2023 na Wydziale Filologicznym UŁ zaprezentowana zostanie "Krajowa strategia rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030" przygotowana przy współudziale badaczy z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.

Strategia jest rezultatem ponad roku pracy zespołu ekspertów branżowych, badaczy kultury audiowizualnej oraz specjalistów w zakresie pokrewnych dziedzin twórczości, i wyznacza kierunki działań w horyzoncie czasowym siedmiu lat. Jest ona skupiona na zagadnieniach związanych z kształceniem specjalistów w branży animacji i efektów specjalnych – identyfikacji problemów i wyznaczaniu kierunków możliwych rozwiązań. Tłem jej powstania jest potrzeba rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego na rynku rodzimym i rynkach światowych. Wierzymy, że ukierunkowane działania edukacyjne pomogą polskim firmom oraz organizacjom rozwijać markę narodową polskiej animacji. Głównym celem jest przygotowanie liczniejszych i lepiej wykształconych kadr gotowych do pracy przy produkcjach animowanych oraz VFX, przy jednoczesnym dopasowaniu kompetencji animatorów do potrzeb projektowych.

Podczas konferencji wystąpią osoby reprezentujące różne polskie ośrodki akademickie oraz te związane z polskim przemysłem audiowizualnym.

Wykład główny pod tytułem "Dzieci we mgle. Sztuczna inteligencja a edukacja i twórczość" wygłosi Jacek Nagłowski z Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTViT.

Tutaj dostępny jest szczegółowy: Program konferencji

Więcej informacji o projekcie badawczym, realizowanym przez Instytut Kultury Współczesnej UŁ, MOMAKIN, Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji oraz Trollfilm AS.: Opracowanie Krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030. W badaniach uczestniczył zespół z IKW w składzie: dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski, dr Michał Pabiś-Orzeszyna, mgr Patrycja Chuszcz, mgr Oliwia Nadarzycka, lic. Patryk Drzewiecki, lic. Jakub Zawodniak.

Projekt „Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-203" jest dofinansowany w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 (II nabór, komponent III). Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zestawienie logotypów instytucji


Plakat zapraszający na wykład. Tekst na zielonym tle.