Instytut Kultury Współczesnej prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim na poziomie licencjackim (studia pierwszego stopnia) i magisterskim (studia drugiego stopnia). Studia licencjackie trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się przyznaniem tytułu licencjata, zaś studia magisterskie trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się przyznaniem tytułu zawodowego magistra.

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo maturalne, a także osoby studiujące już na innym kierunku / w innej uczelni.

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł licencjata (dowolnej uczelni i kierunku studiów).

Instytut Kultury Współczesnej oferuje następujące poziomy i kierunki studiów:

 

Studia licencjackie (stacjonarne)

Zasady przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń obowiązuje konkurs świadectw.

 

Kulturoznawstwo

Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 20 osób

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 25 osób

Nowe media i kultura cyfrowa

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 25 osób

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 20 osób

Twórcze pisanie

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 25 osób

 

Studia magisterskie (stacjonarne)

Zasady przyjęć: dyplom licencjacki lub magisterski wszystkich kierunków. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń obowiązuje konkurs dyplomów.

Kultura i sztuka współczesna

Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się przynajmniej 30 osób

 

<BRAKUJE MEDIOW AUDIOWIZUALNYCH I KULTURY CYFROWEJ>

Informacje szczegółowe o procedurze rekrutacyjnej i terminarz znajduje się na stronie: