Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na planowaną w dniach 14-16.04.2014 r. międzynarodową konferencję Literatura prze-pisana.

Przedmiotem rozważań chcemy uczynić szczególne postaci literackiego recyklingu, twórczego pasożytowania na cudzych tekstach (nie tylko literackich): renarracje, refabularyzacje, rekonwencjonalizacje, amplifikacje, kontynuacje, reinterpretacje – formy apokryficzne, pastiszowe, parodyjne. Zależy nam zwłaszcza na wyeksponowaniu kulturowego i/lub egzystencjalnego sensu takich intencjonalnych praktyk intertekstualnych. Interesują nas szczególnie takie odniesienia, które są artykułowane za pośrednictwem relacji między tekstami a rzeczywistością kulturową, w której są one czytane/pisane czy prze-pisywane.

Oczekujemy wypowiedzi, w których podjęte zostaną próby diagnoz lub odpowiedzi na pytania natury ogólnej, dotyczących m. in.:

· źródeł, historii, ewolucji, dzisiejszego kształtu poetyk i form tego rodzaju

· przyczyn ich niesłabnącej produktywności

· typu i kulturowego statusu tekstów najczęściej poddawanych takim rearanżacjom

· obiegów kultury czy przestrzeni cyrkulacji prze-pisanego (np. casus „fanfików”; propozycje nowej terminologii – „covery”, „re-mixy”, „prequele”, „sequele”)

Interesują nas też studia jednostkowych przypadków prze-pisywania w literaturze polskiej i obcej.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktami o długości nieprzekraczającej 1200-2000 znaków prosimy wysyłać do 15 stycznia 2014 roku na adres literaturaprzepisana@gmail.com. Oczekujemy na nie z wielkim zainteresowaniem.

Wszelkie informacje dotyczące terminarza konferencji, opłat, warunków uczestnictwa i planowanej publikacji można znaleźć w pliku Informacje organizacyjne.

Językami konferencji będą polski i angielski.

Organizatorki:

kierowniczki konferencji:

dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ

dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ

sekretarz konferencji:

dr Agnieszka Przybyszewska