• INSTYTUT
  • ON-LINE/OFF-LINE – TEKST A DOŚWIADCZENIE. O PISANIU JAKO STYLU ŻYCIA

W dniach 13-14 czerwca 2013 roku planowana jest w Łodzi Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa o charakterze edukacyjnym, On-line/Off-line – tekst a doświadczenie. O pisaniu jako stylu życia, organizowana przez Katedrę Teorii Literatury, Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich”.

 

Wiodącym przedmiotem refleksji pragniemy uczynić postępującą demokratyzację i upowszechnienie pisania jako formy ludzkiego doświadczenia, komunikacji i twórczości. Pisanie – czy szerzej obcowanie z tekstowością stało się domeną każdego użytkownika kultury współczesnej. Składają się na nią bowiem teksty literackie rozumiane w sposób tradycyjny pod względem edycyjnym i gatunkowym, ale także genologiczne i polisemiotyczne hybrydy, literackie blogi, fora internetowe, generatory e-poezji, posty, komentarze, tweety czy e-maile i smsy. Wszechobecność słowa (przekazu o charakterze tekstowym) mimo, wydawałoby się, dominującej tendencji pikselizacji i prymatu kultury obrazkowej, jest symptomatyczna. Postępująca technologizacja społeczeństwa nie wpływa na spadek znaczenia tekstu i literatury, paradoksalnie działa stymulująco na te dziedziny, nie tylko zdobywając im nowych użytkowników, ale i poszerzając znaczenia obu pojęć.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane.

Organizatorzy konferencji:

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Grzegorz Gazda
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
mgr Agnieszka Śliz (sekretarz konferencji, mail: zrllodz@gmail.com)
mgr Michał Wróblewski (sekretarz konferencji, mail: wrooble@wp.pl)

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z tytułem i abstraktem wystąpienia (500-700 znaków) do dnia 15 maja 2013 na adres mailowy: zrllodz@gmail.com

Języki konferencji: polski i angielski
Przewidywana ilość referentów: 50 osób
Przewidywany czas trwania konferencji: 2 dni
Opłata konferencyjna wyniesie: 300 zł

W ramach opłaty organizatorzy konferencji zapewniają serwis kawowy oraz możliwość publikacji (z zastrzeżeniem prawa do selekcji materiału).

W czasie trwania konferencji zostanie podany obiad (13 i 14 czerwca). Koszt jednego posiłku wynosi 30 zł. Prosimy o doliczenie ceny obiadów do opłaty konferencyjnej i uiszczenie całej kwoty jednym przelewem. Możliwe jest także uczestnictwo w bankiecie, który odbędzie się pierwszego dnia. W związku z tym, że jego koszt w części pokrywają organizatorzy, wymagana opłata wynosi jedynie 20 zł. Termin wpłat zostanie podany w stosownym cyrkularzu.

Uczestnicy konferencji mogą również we własnym zakresie dokonywać rezerwacji noclegów w budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ na ulicy Kopcińskiego 16/18 (w miejscu obrad).


Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź

Recepcja / Rezerwacja:
tel. (48 42) 635-54-90
fax (48 42) 635-54-60
cskul@uni.lodz.pl

Program konferencji