Plan zajęć dla studiów dziennych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez IKW na semestr letni 2022/2023 znajduje się: TUTAJ

Plan zajęć może podlegać jeszcze niewielkim zmianom, szczególnie:

  • dla kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk (plan nie zawiera jeszcze wszystkich przedmiotów, proszę sprawdzać najnowsze aktualizacje),
  • dla pierwszego roku studiów magisterskich: plan nie zawiera repetytorium językowego, terminy zajęć zostaną uzupełnione niebawem.

Prosimy sprawdzać najnowsze aktualizacje przed rozpoczęciem zajęć!


Informacja o rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego, dla pierwszego roku studiów licencjackich, na semestr letni 2022/2023, jest już na stronie www.swfis.uni.lodz.pl oraz TUTAJ.


Instrukcja rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla pierwszego roku studiów licencjackich znajduje się w poniższych plikach:

Instrukcja rejestracji żetonowej semestr Z_22_23

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 22_23

W planie zajęć pola oznaczone kolorem czerwonym we wtorki zarezerwowane są na zajęcia wychowania fizycznego. W przyszłym semestrze (letnim) pola godzinowe mogą ulec zmianom. Przypominamy także, że Student może wybrać inny termin zajęć niż proponowany przez swój Wydział, o ile nie koliduje on z innymi zajęciami, na które uczęszcza.


Plan zajęć dla studiów dziennych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez IKW na semestr zimowy 2022/2023


Kompleksowe informacje dot. zapisów na fakultety dla pierwszego stopnia studiów oraz na zajęcia modułowe dla drugiego stopnia studiów są już dostępne na stronie IKW w zakładce Wybór zajęć.


Kalendarz akademicki na rok 2022/23, określający początek i koniec semestru oraz dni wolne znajduje się na stronie Wydziału w zakładce: Podział roku akademickiego

Przypominamy, że 10 listopada w czwartek zajęcia odbywają się wg piątkowego planu zajęć.