Plan zajęć dla studiów dziennych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez IKW na semestr letni 2023/2024 znajduje się: TUTAJ

Prosimy dokładnie sprawdzić daty rozpoczęcia pierwszych zajęć w planie - jeśli nie zaznaczono inaczej, zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru!

Prosimy sprawdzać najnowsze aktualizacje przed rozpoczęciem zajęć, zwłaszcza dotyczące przydzielonych sali zajęciowych!


Informacje dot. zapisów na fakultety dla pierwszego stopnia studiów oraz na zajęcia modułowe dla drugiego stopnia studiów są dostępne na stronie IKW w zakładce Wybór zajęć


Instrukcja rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla pierwszego roku studiów licencjackich w semestrze letnim 2023/2024 znajduje się: TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zgodnie z pkt. 9 instrukcji dot. rejestracji: Student może wybrać inny termin zajęć niż sugerowany w tabeli terminów wyznaczonych dla poszczególnych Wydziałów. Przy zapisach na zajęcia wychowania fizycznego obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Prosimy o wybranie zajęć wychowania fizycznego nie kolidujących z zajęciami kursowymi w planie zajęć.


Kompletny kalendarz akademicki na rok 2023/24, określający początek i koniec semestru oraz dni wolne znajduje się na stronie Wydziału w zakładce: Podział roku akademickiego

SEMESTR LETNI 2023/2024

Semestr letni trwa od 26 lutego 2024 r. do 30 września 2024r.

W semestrze letnim:

  • w poniedziałek 20 maja 2024r. - zajęcia odbywają się według piątkowego planu zajęć,
  • we wtorek 28 maja 2024r. - zajęcia odbywają się według piątkowego planu zajęć.

1) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 26 lutego i trwają do 16 czerwca 2024 r.;


2) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
a) od 27 marca do 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
b) 2 maja 2024 r. - dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
c) jeden piątek majowy - dzień rektorski z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne),
d) 24 maja 2024 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),
e) 31 maja 2024 r. - dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),


3) wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze letnim:
a) od 17 czerwca do 7 lipca 2024 r. - letnia sesja egzaminacyjna,
b) od 8 lipca do 30 września 2024 r. - przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.;
c) terminy zaliczeń kończących przedmiot i egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala dziekan.


Dziekan może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 23 czerwca 2024 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.


INFORMACJE ARCHIWALNE:

Plan zajęć dla studiów dziennych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez IKW na semestr zimowy 2023/2024 znajduje się: TUTAJ

Plan zajęć dla studiów dziennych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez IKW na semestr letni 2022/2023 znajduje się: TUTAJ