• INSTYTUT
 • ANIMOWANE, NIEANONIMOWE KONFERENCJA O! POLSKIEJ ANIMACJI VOL. 2 POD HASŁEM JAK DZIAŁA ANIMACJA?

Ogłaszamy harmonogram ANIMOWANE, nieANONIMOWE Konferencja o! Polskiej Animacji vol. 2.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem drugiej edycji ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Różnorodne tematy, świeże spojrzenia, interesujące badania. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 maja online. Aby wziąć udział w konferencji jako słuchacz_ka, wystarczy uzupełnić formularz biernego uczestnictwa: forms.gle/xxjVMxH5GeaUApxT9. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konferencja ANIMOWANE, nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji. Pełen program i szczegóły konferencji znajdziesz na stronie wydarzenia: fb.me/e/3cq6wgKAJ oraz tiny.pl/wv3h1.

ANIMOWANE, nieANONIMOWE organizowane jest przez Koło Naukowe Filmoznawców UŁ i Grupa Badawcza Polska Animacja działające przy Filmoznawstwo UŁ.

Autorką artystycznej wersji harmonogramu oraz identyfikacji wizualnej jest Zuzanna Szor (PWSFTviT).

Głównym partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, Międzynarodowy Festiwal Etiuda&Anima oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat nad wydarzeniem obejmują: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Muzeum Kinematografii, Polish Animations, Czasopismo Ekrany, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, PanAnimacja.

Matronat nad wydarzeniem obejmują: Momakin oraz Filmoznawczyni Diana Dąbrowska.

Komitet recenzencki: prof. dr hab. Jakub Zajdel (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Hanna Margolis (PWSFTviT w Łodzi), dr Agnieszka Powierska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku), dr Miłosz Stelmach (Uniwersytet Jagielloński).

Komitet organizacyjny: mgr Oliwia Nadarzycka, mgr Patrycja Chuszcz, mgr Szymon Szul, Martyna Gonciarz.

 


Więcej o wydarzeniu:


„Film rysunkowy jest jeszcze zawsze tylko zabawką, służy do humoresek lub dowcipnych reklamek […] Losy jego są na razie takie same jak niegdyś innych wynalazków: prochu, druku. Ale i ta zabawka daje domyślnemu dostateczne wyobrażenie o potężnych możliwościach, tkwiących w tym gatunku filmowym” (K. Irzykowski, 1924). Od pierwszych prób zdefiniowania rozwoju i znaczenia animacji minęło niemal sto lat. Jak pojmujemy ją dzisiaj? Czy retrospektywnie negujemy wcześniejsze próby opisania samego zjawiska i staramy się wypracować nowe strategie badań? Jak działa animacja? Jak funkcjonowała dotychczas? Jaką przyszłość jesteśmy w stanie dla niej nakreślić?


Konferencja ANIMOWANE, nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji pojmowanej nie tylko według klucza autorskiego bądź w kategoriach technicznej lub warsztatowej metody tworzenia sztuki. Jej wielowymiarowy charakter pozwala zwrócić uwagę na instytucjonalną perspektywę produkcji filmu animowanego: działalność państwowych przedsiębiorstw filmowych, firm prywatnych, zależności wynikające ze sposobów dotowania animacji, rozwój przemysłu filmu animowanego i wdrażanie strategii zarządzania.  

Animacja to obszar edukacji, nowe, jak i tradycyjne formy rozpowszechniania (kino, telewizja, streaming), narzędzie propagandowe i marketingowe, pisanie herstorii, działalność osób dawno zapomnianych oraz nigdy niepamiętanych, opracowywanie rewolucyjnych eksperymentów w zakresie estetyki, techniki i technologii. To wreszcie Polska Szkoła Animacji, badania widowni filmowej (dziecięcej i dorosłej), PRL-owska kultura popularna, reinterpretacje klasyków i dorobku kodyfikatorów, spojrzenie wstecz na procesy kształtujące polską animację, by dokonać syntezy dotychczasowych osiągnięć i poddać je krytyce.  

Poza polem produkcji, dystrybucji i kultury animacji organizatorzy nie zamykają się na referaty poświęcone analizie tekstualnej poszczególnych filmów. Za równie wartościowy wkład w dyskusję o funkcjonowaniu animacji uznawane będą także wystąpienia dotyczące zwrotu ku filmoznawstwu: określenie roli współczesnego badacza, zrozumienie pracy krytyka i dostrzeżenie działalności dziennikarskiej. Interesuje nas również przyjmowana i modyfikowana metodyka, którą posługują się paneliści (np. rewizja animacji przez pryzmat badań terenowych, wykorzystanie teorii filmu, adaptacja na grunt filmoznawczy perspektyw prozopograficznej, historiograficznej, ale i koncepcji niestosowanych dotychczas w humanistyce).  

  

Proponowane obszary tematyczne nie wyczerpują w pełni potencjału badań nad animacją. Służą przede wszystkim za drogowskaz i punkt odniesienia dla kandydatów, dlatego mile widziane będą abstrakty twórczo rozwijające i wykraczające poza przedstawione poniżej kryteria. Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich zainteresowanych animacją i badaczy polskiego filmu animowanego, niezależnie od reprezentowanej dziedziny naukowej. Czekamy na zgłoszenia od filmoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, historyków i ekonomistów. Zaproszenie kierujemy także do literaturoznawców, antropologów, medioznawców, ekspertów z zakresu promocji kultury i sztuki oraz wszystkich osób reprezentujących obszary naukowe niewymienione powyżej. ANIMOWANE, nieANONIMOWE to miejsce otwarte nie tylko dla teoretyków, ale i praktyków – za potrzebny i wartościowy uznajemy głos osób trudniących się animacją na wszelkich możliwych szczeblach realizacji komercyjnych i artystycznych filmów, gier lub projektów nowomedialnych.  

  

Proponowane obszary tematyczne  

 1. Szklany sufit? Film animowany w obiegu telewizyjnym.  
 2. Alibabki i maszyna do robienia wiatru – dźwięk i muzyka w filmie animowanym.  
 3. Zemsta kinooperatora – zwierzęta w filmie animowanym.  
 4. Spisano na straty. Niezrealizowane filmy i odziedziczone projekty.  
 5. Słowo na ekranie. Animacja jako ekranizacja.  
 6. Trzeci plan animacji – pracownicy below the line i twórcy zapomniani.  
 7. Źródła finansowania produkcji filmowej – jak i dlaczego subsydiujemy animację? 
 8. Animadoc. Między fikcją a prawdą ekranu.  
 9.  Nauka, krytyka, publicystyka. Jak można myśleć, pisać i mówić o animacji?  
 10. Pusta czy pełna sala? Widownia filmu animowanego.  
 11. Fazistki, kostiumerki i nie tylko – kobiety w animacji.  
 12. Sypie się w rękach – jak tworzywo, wyposażenie i przestrzeń kształtują proces twórczy?  
 13. 16mm na 35mm – reanimacja, rekonstrukcja, popularyzacja.  
 14. Cele strategiczne, „pięciolatki”, polityka wytwórni – jak zarządzano animacją? 
 15. Animowane dodatki – potrzeba czy krótkometrażowy balast?  
 16. Peryferia animacji. Amatorstwo, prekursorstwo i kontynuacja.  
 17. Polski film animowany współcześnie. Nowe dzieła i reinterpretacje klasyków.  
 18. Jak uczyć i jak nauczyć się (z) animacji – edukacyjny wymiar filmów animowanych.  
 19. Poranki i wieczorynki. Animacja dla najmłodszych.  
 20. Od Oberhausen do Annecy. Animacja na festiwalach.  

  

Abstrakty o objętości 200-300 słów można zgłaszać do 30.01.2023 za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/n4TjpetbKafMUxe2A. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie wybranej przez organizatorów. Wszystkie zgłoszenia przejdą formułę ślepej recenzji. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową. Pytania należy kierować na mail: kolonaukowefilmoznawcow.ul@gmail.com. W tytule prosimy o wpisanie nazwy konferencji. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Grupą Badawczą Polska Animacja. Głównym partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskiej Animacji O!PLA oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.  


UWAGA: Nabór przedłużony do 4 lutego 2023.


Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie publikowane będą wszystkie aktualności związane z ANIMOWANE, nieANONIMOWE: 

https://fb.me/e/2lwgPGK76


Plakat konferencyjny

Harmonogram

Harmonogram 2