Nowa strona "Zagadnień Rodzajów Literackich" / Journal's new website (click)

zagadnienia

Adres Redakcji:

Katedra Teorii Literatury
Instytut Kultury Współczesnej

Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

wroblewski.michal@uni.lodz.pl


Redakcja (Editorial Board)


Redaktor Naczelny  (Editor-in-Chief):

Jarosław Płuciennik


Redakcja (Editors):

Joanna Jabłkowska (Łódź), Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar), Michał Wróblewski (Łódź)


Sekretarz Redakcji (Secretary):

p.o. sekretarza Anna Zatora, Agnieszka Śliz


Rada Redakcyjna (Advisory Board):

Uszula Aszyk (Warszawa)

Mária Bátorowa (Bratislava)

Włodzimierz Bolecki (Warszawa)

Hans Richard Brittnacher (Berlin)

Grzegorz Gazda (Łódź)

Margaret H. Freeman (Heath, MA)

Marja Härmänmaa (Helsinki)

Bogumiła Kaniewska (Poznań)

Ewa Kraskowska (Poznań)

Vladimir Krysinski (Montréal)

Erwin H. Leibfried (Giessen)

Anna Łebkowska (Kraków)

Danuta Opacka-Walasek (Katowice)

Ivo Pospíšil (Brno)

Charles Russell (Newark, NJ)

Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck)

Dariusz Śnieżko (Szczecin)

Reuven Tsur (Jerusalem)


Redaktorzy Założyciele (Founders Editors):

Stefania Skwarczyńska

Jan Trzynadlowski

Witold Ostrowski


Zamówienia (Orders/ Requests)
Informacja dla autorów (CFP)

📄Wykaz zawartości tomów I – L „Zagadnień rodzajów literackich” (Natalia Lemann)/Contents of volumes 1-50 of „The Problems of Literary Genres”
[su_document url="http://ikw.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/bibliografia_1-50_fina.pdf" width="600" height="600" responsive="yes" class=""]