• INSTYTUT
 • ANIMOWANE, NIEANONIMOWE. KONFERENCJA O! POLSKIEJ ANIMACJI

3 września 2021 – 14 września 2021
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, Pomorska 171/173

Koło Naukowe Filmoznawców UŁ wraz z Festiwalem O!PLA zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

ANIMOWANE, nieANONIMOWE
Konferencja O! Polskiej Animacji
13-14 września 2021
ONLINE

Animacja na przestrzeni ostatnich dekad wskutek dynamicznych przemian kultury uczestnictwa nabrała performatywnego charakteru. Z sal kinowych przedostała się do witryn internetowych, towarzyszy nam podczas elektronicznej wymiany myśli i wyznacza nowe terytorium artystycznej ekspresji. Refleksja nad współczesną animacją nie może się obyć bez badań i analiz jej źródeł, których w Polsce należy doszukiwać się w latach 40. XX wieku. Tworzone półamatorsko filmy pionierów realizowane w oddziałach Wytwórni Filmów Fabularnych dały podwaliny do wyodrębnienia się autonomicznych studiów produkcji filmów animowanych, z których wywodzą się największe legendy tej formy audiowizualnej.

Celem konferencji O! Polskiej Animacji jest retrospektywne spojrzenie w głąb procesów konstytutywnych dla jej charakterów i form, pod jakimi aktualnie figuruje. 60. rocznica utworzenia łódzkiego Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For daje sposobność do refleksji nad dotychczasowymi praktykami badawczymi poświęconymi polskiej animacji.

Proponujemy zgłoszenie wystąpienia, wpisującego się w interesujące nas obszary tematyczne:

 •     Produkcja i dystrybucja filmów animowanych w ujęciu historycznym i współczesnym. Koprodukcje, studia i szkoły filmowe.
 •     Film animowany jako część kultury festiwalowej.
 •     Animacja propagandowa, polityczna, historyczna i satyryczna — dawniej i dziś.
 •     Kobiety na planie i na ekranie — twórczynie i ich profesje oraz postacie kobiece w filmie
 •     animowanym.
 •     Film animowany jako narzędzie edukacji.
 •     Na pograniczu gatunków: animowany dokument i filmy kombinowane.
 •     Animacja w polskim wideoklipie — techniki, style, inspiracje.
 •     Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For — historia, twórcy, filmy.
 •     Polska Szkoła Animacji — konstrukt czy fakt?
 •     Między treścią a tworzywem — jak technika konstytuowała dramaturgię?
 •     Uniwersalny czy lokalny? Problematyka polskich filmów animowanych.
 •     Transnarodowy wymiar animacji filmowej.
 •     Budowanie dziedzictwa, krzewienie pamięci, tworzenie mitu — jak pisano historię polskiej
 •     animacji od strony instytucjonalnej?
 •     Animacja a inne rodzaje filmowe: związki i zależności instytucjonalne oraz personalne.
 •     Perspektywy badań komparatystycznych animacji filmowej.
 •     Animacja osobista, twórczość niezależna — czy istniała w PRL-u?
 •     „Animatorszczyzna” — twórcy nieprofesjonalni i ich dzieła.
 •     Technika nieżywego planu — czym jest, a czym nie jest animacja?

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób związanych z filmem, ekonomią kina oraz technikami animacji, jak również do specjalistów z zakresu promocji kultury i sztuki. Ciekawią nas różnorodne punkty widzenia, dlatego zachęcamy do udziału w konferencji ekspertów z innych dziedzin naukowych m.in. historyków, literaturoznawców, futurologów, antropologów, medioznawców.

Z powodu aktualnej sytuacji pandemicznej Konferencja O! Polskiej Animacji odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 13-14 września 2021 r. na platformie Google Meet. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową. Wszystkie zgłoszenia przejdą formułę ślepej recenzji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Abstrakty 20-minutowych prezentacji prosimy zgłaszać poprzez formularz Google w terminie do 20 maja: forms.gle/Fte31aKmhFcYTeQ57.

Pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji drogą mailową: KoloNaukoweFilmoznawcowUL@gmail.com.
Opłata konferencyjna:

Bezpłatna.
Organizatorzy konferencji:

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w partnerstwie z Festiwalem Polskiej Animacji O!PLA. Komitet naukowy:  prof. dr hab. Piotr Sitarski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Paweł Sitkiewicz (Uniwersytet Gdański), dr Ewa Ciszewska (Uniwersytet Łódzki), dr Olga Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński) Komitet organizacyjny:  Oliwia Nadarzycka, Szymon Szul, Monika Szczygielska, Michalina Majewska

kolonaukowefilmoznawcowul@gmail.com