• INSTYTUT
  • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TEATR NIEMIECKI W POLSCE. MIGRACJE TEATRU NIEMIECKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Forschungsgesellschaft Thalia Germanica zapraszają na międzynarodową konferencję Teatr niemiecki w Polsce. Migracje teatru niemieckiego w Europie Środkowej, która odbędzie się w Soczewce pod Płockiem w dniach 21 – 24 września 2006.


Konferencja jest częścią projektu Teatr niemiecki w Polsce realizowanego w Katedrze Dramatu i Teatru. Jest to dobra okazja do spotkaniem członków międzynarodowego towarzystwa naukowego Thalia Germanica, które istnieje od dziesięciu lat. Thalia Germanica zajmuje się badaniami nad dziejami scen niemieckich działających poza granicami państw niemieckojęzycznych. Więcej informacji o projekcie Teatr niemiecki w Polsce oraz członkach i charakterze działań podejmowanych przez Thalia Germanica znajdziecie Państwo na stronach free.art.pl/ktltf/ oraz http://www.sfu.ca/thalia-germanica/.

Temat konferencji – Teatr niemiecki w Polsce. Migracje teatru niemieckiego w Europie Środkowej – podyktowany został specyfiką życia teatralnego w ośrodkach, w których działały sceny niemieckojęzyczne poza granicami Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jak np. Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz czy Łódź. Spotkanie badaczy – specjalistów z różnych ośrodków naukowych na świecie ma służyć dyskusji nad warunkami, w jakich działały teatry niemieckojęzyczne na obczyźnie, nad ich repertuarem oraz oddziaływaniem na publiczność nie-niemiecką. Oczekujemy tematów związanych z:
– historią scen niemieckich w poszczególnych miastach;
– peregrynacją zespołów niemieckich w Europie Środkowej, np. zespół Schuchow (Geschwister Chuch);
– wizerunkami „swój” i „obcy” na scenach niemieckich.

W ramach konferencji przewidziano ok. 20 wystąpień badaczy z Niemiec i Polski, a także z Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferencja odbędzie się w pięknym ośrodku konferencyjnym położonym w Parku Krajobrazowym. Na prezentację referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z propozycją tematów wystąpień oraz streszczeniem o objętości do 1000 znaków do 30 kwietnia 2006. Opłata konferencyjna dla uczestników z Polski w wysokości 150 zł i 30 EUR i powinna ona wpłynąć na konto Uniwersytetu Łódzkiego do dnia 15 czerwca 2006.

Nr konta UŁ: PKO SA II O/Łódź 10801154-5555-300-80300-111 z dopiskiem Teatr niemiecki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów, mogą jednak dokonać dla Państwa rezerwacji miejsc w hotelu podanym na karcie zgłoszeniowej.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą na adres:

Katedra Dramatu i Teatru
Uniwersytet Łódzki
90-114 Łódź
ul. Franciszkańska 1/5
lub na adres e- mail: kprykows@uni.lodz.pl

Elektroniczny wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego: free.art.pl/ktltf/

Sekretarz naukowy konferencji: dr Artur Pełka
Kierownik naukowy konferencji / Sekretarz FG Thalia Germanica: dr Karolina Prykowska-Michalak ( kprykows@uni.lodz.pl)