WYBÓR SPECJALIZACJI (SEM. ZIMOWY 2024/2025)

Kierunek: nowe media i kultura cyfrowa

studia I stopnia, II rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOSweb i polega na zapisaniu się studenta na przedmiot reprezentujący daną specjalizację. Student może wybrać tylko jedną specjalizację. Wybór drugiej możliwy jest wyłącznie za zgodą kierownika jednostki.

Termin: 04.06.2024 od godziny 19:00 – 06.06.2024 do godziny 23:59

Kod rejestracji:  01-NM-Z-24/25-2L-S

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 24 osoby

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Nowe media i kultura cyfrowa, II rok, rejestracja na specjalizacje Z-24/25, Specjalizacja jedna z trzech:

  1. Gry wideo: poprzez wybór przedmiotu: Poetyka gier wideo, prowadzący: dr Katarzyna Prajzner
  2. Sztuka nowych mediów: poprzez wybór przedmiotu: Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej, prowadzący: prof. Ryszard Kluszczyński
  3. Media społeczne: poprzez wybór przedmiotu: Reklama i marketing cyfrowy, prowadzący: mgr Alicja Górska

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, po zakończeniu rejestracji proszę zgłosić się do p. Doroty Prasalskiej z dziekanatu, odpowiedzialnej za zapisy na zajęcia w systemie USOS.

WYBÓR SPECJALIZACJI (SEM. LETNI 2023/2024)

Kierunek: filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

studia I stopnia, I rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOS i polega na zapisaniu się studenta na tzw. przedmiot flagowy reprezentujący daną specjalizację filmoznawczą. Student może wybrać tylko 1 specjalizację.

Termin: 13.12.2023 od 19:00 – 15.12.2023 do 23:59                  

Kod rejestracji: 01-FL-L-23/24-L-S

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 18 osób

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Filmoznawstwo, I rok, rejestracja na specjalizacje L-23/24, Specjalizacja jedna z trzech:

  1. Scenariopisarstwo: poprzez wybór przedmiotu: Klasyka dramatu europejskiego, prowadzący: mgr K. Wielechowska
  2. Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej: poprzez wybór przedmiotu: Kultura filmowa Łodzi, dr E. Ciszewska
  3. Telewizja i wideo w dobie Internetu: poprzez wybór przedmiotu: Systemy medialne na świecie i rynek medialny w Polsce, prof. K. Klejsa / mgr E. Sowiński