Instytut Kultury Współczesnej

Opis zadań

W Instytucie Kultury Współczesnej prowadzone są badania w zakresie kultury i sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, teatru, filmu, mediów audiowizualnych i cyfrowych.

Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność rozkwita pod strażą rozumu

prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego