• INSTYTUT
  • TRANSGRESJE WSPÓŁCZESNEGO TEATRU – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKA

Łódź, 19-20 maja 2008

Zapraszamy do uczestnictwa w studenckiej konferencji naukowej poświęconej transgresjom współczesnego teatru. Dlaczego współczesny teatr coraz częściej za temat i przedmiot swoich działań obiera specjalny rodzaj autorefleksji, w której jedni doszukują się znamion wielorakiego kryzysu (m.in. teatru, dramatu, bohatera), zaś inni dostrzegają siłę twórczą? Dlaczego teatr coraz częściej opuszcza swoją klasyczną przestrzeń (scena pudełkowa w gmachu teatralnym), wyruszając na poszukiwania „miejsc nieteatralnych”? Czemu dokonuje się redefinicja tworzyw teatralnych? Czy są to jedynie powierzchowne poszukiwania formalne, czy może prowadzą do zburzenia podstawowych paradygmatów teatralnych? Jakie miejsce w tych transgresjach zajmuje dramat? Czy istnieją jeszcze dramaty, czy może powinniśmy mówić o „scenariuszach teatralnych”? Czy współcześni dramaturdzy potrzebują teatru i czy teatr potrzebuje wciąż dramaturgów? Co bohaterów dzisiejszego teatru łączy jeszcze z żywymi ludźmi – „istotami realnymi”? Kim jest bohater współczesnego teatru? Na ile jest on bytem „poza płcią”?

 

Pojęcie transgresji teatralnych rodzi oczywiście więcej pytań. Chcielibyśmy tymczasem, aby osią rozważań stały się relacje, które można odczytać z tytułowej grafiki. A zatem, interesuje nas nie tylko teatr poza teatrem, dramat poza dramatem, bohater poza płcią, ale także teatr poza dramatem, teatr poza płcią, dramat poza teatrem, dramat poza płcią, bohater (teatralny) poza teatrem i bohater (teatralny) poza dramatem. Świadomie nie definiujemy „współczesności teatralnej”, gdyż także ona ma charakter transgresyjny. Niemniej chcielibyśmy, aby kluczowe miejsce w naszych rozważaniach zajęły te zjawiska, które nasiliły się w ostatnich kilku, kilkunastu latach.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Biedermanna w Łodzi, siedzibie Katedry Dramatu i Teatru UŁ, w dniach 19-20 maja 2008. Opłata konferencyjna wynosi 90 zł i obejmuje wyżywienie w trakcie konferencji, materiały konferencyjne i „rozrywki konferencyjne”. Propozycje tematów wystąpień wraz z krótkim (5-10 zdań) streszczeniem prosimy przesyłać do 30 marca 2008 za pośrednictwem poczty elektronicznej ( teatrologia@gazeta.pl), bądź na adres: Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ, Katedra Dramatu i Teatru,
ul. Franciszkańska 1/5, 91-431, Łódź.

Anita Naumiec
Katarzyna Seweryniak
/Sekretarze konferencji

dr Piotr Olkusz
/Opiekun Koła Teatrologów UŁ

 

PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I – 19.05.2008

9.00 – 10.00 – ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI, sala 202
Aleksandra Kacprzak UŁ – O pojęciu transgresji.
10.00 – 12.00
Zofia Snelewska UŁ – Teatr poza teatrem – znak nowoczesności, powrót do tradycji czy postmodernistyczna mozaika.
Marta Keil UJ – Strategie oswajania realności – transgresje mimesis
w dramacie współczesnym.
Justyna Krakowiak UŁ – Kobieta, mężczyzna, trans. Czy człowiek „poza” płcią to także czlowiek bez płci?
Patrycja Kruczkowska UŁ – Czy kryzys postaci? Tekstualność a możliwość metareprezentacji.
12.00 – 12.30 – kawa/ herbata
12.30 – 14.00, sala 202
Paweł Jakubowski US – Larpy jako zjawisko para-teatralne.
Agata Dąbek UJ- Ze świata realnego w wirtualność i z powrotem. Formy
i funkcje wykorzystania wirtualnej estetyki gier komputerowych w Restart
K. Nenninger i Next level Parzival T. Staffela.
Marta Baron UŚ – Performans w sieci opowieści. O transgresyjności gier fabularnych.
14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 17.00
PANEL I, sala 202

Anna Zalewska UJ – Pojęcie granicy w pismach teatralnych Krystiana Lupy.
Dorota Mieszek UŁ – Nie wierzę w ciągłość fabuły. Nie wierzę w pełnego bohatera. Nie wierzę w jeden teatr. Lupy strategie przekraczania Warhola.
Joanna Woźnicka UW – (Nie)obsceniczne obrazy w Oczyszczonych Krzysztofa Warlikowskiego.
Magdalena Figzał UŚ – Płciowe transformacje. Bachatki Krzysztofa Warlikowskiego w kontekście rozważań genderowych.
PANEL II, sala 13
Monika Wąsik UŁ -Thomasa Benrharda transgresje języka.
Joanna Cywińska UMK – Zazdrość na trzy faksy – bohater między biernością a działaniem w sztuce Ester Vilar.
Anita Naumiec UŁ -To wstrętne piękno – dualizm dramaturgii Sarah Kane.
Łukasz Karkoszka UŚ – Dramat gejowski jako przekraczanie normatywnej męskości.
17.00 – 17.15 – ciastko

17.15 – 18.45
PANEL I, sala 202

Martyna Fołta UŚ – Teatr jako narzędzie do zbadania tekstu dramaturgicznego. Refleksja nad inscenizacją Odprawy posłów greckich
w reżyserii Michała Zadary.
Barbara Pietrzak UŁ – Rzeczywistość jako iluzja, czy iluzja jako rzeczywistość: synkretyzm Transferu Jana Klaty.
Sylwia Jarmuż UAM – Teatr poza teatrem i poza dramatem. O kilku spektaklach Piotra Cieplaka.
PANEL II, sala 13
Konrad Zieliński UŁ – All the world is… on screen? Obserwacje o obserwacji w Hamlecie i jego trawestacjach.
Anna Maria Dolińska UŁ – Prowokator na drodze do zrozumienia.
O transgresyjnym podejściu do Shakespeare’a w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego.
Monika Wasilewska UŁ – Kobieta czy mężczyzna, komedia czy tragedia kilka uwag o transgresji płciowej i gatunkowej w Jak wam się podoba Williama Shakespeare’a z wykorzystaniem teorii queer i współczesnych teorii komizmu.
18.45 – 19.45 – Park Staromiejski – wystawa Ziemia z nieba – oceany
Muzeum Dętka
19.45 – kolacja (Pierogarnia, ul. Piotrkowska 69) i rozrywki konferencyjne wszelakie

DZIEŃ II – 20.05.2008

10.00 – 10.30 – śniadanie w Biedermannie

10.30 – 12.00
PANEL I, sala Kolebkowa

Magdelena Kotlewska UMK – Spotkanie z Innym – istotą teatralnego doświadczenia. O Teatrze Wiejskim Węgajty.
Emilia Adamiszyn UMK – Komuna Otwock – Komuna Warszawa. Od grupy alternatywnej do teatru alternatywnego.
Daniel Ciepielewski UŁ – Fretka z Bausu, czyli teatr hipokrytów. Inaczej mówiąc: La Fura Dels Baus w Polsce.
PANEL II, sala 202
Monika Roszak UAM – Aktor jako jednostka transgresyjna.
Joanna Michałowska UŁ – Widz w teatrze osób niepełnosprawnych.
Praktykowanie transgresji.
Karolina Adamczyk UŁ – Teatr osób niepełnosprawnych – spotkanie na granicy.

12.00 – 12.30 – kawa/ herbata

12.30 – 14.30, sala Kolebkowa
Katarzyna Bester UJ – Butō, czyli teatr na drodze ewolucji.
Ewa Janicka UAM – Polifoniczny trans- japońskiego butō.
Józefina Bartyzel UMK – Teatr poza dramatem – o ciele jako nośniku znaczenia w teatrze tańca Sashy Waltz.
Joanna Malicka UKW – W poszukiwaniu granic współczesnego teatru… Nowatorstwo w postmodernistycznym teatrze na przykładzie The Forced Entertainment i Complicite Theatre.

14.– 15.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI