REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU / FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW I I II STOPNIA IKW SEMESTR ZIMOWY 2024-25

Kierunek: Nowe media i kultura cyfrowa, studia I stopnia, III rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOSweb i polega na zapisaniu się studenta na seminarium licencjackie. Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Termin: 04.06.2024 od godziny 20:00 – 06.06.2024 do godziny 23:59

Kod rejestracji: 01-NM-Z-24/25-SL

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 12 osób

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Nowe media i kultura cyfrowa, III rok, rejestracja na seminarium Z-24/25, Seminarium jedno z trzech grup prowadzonych przez:


Kierunek: Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, studia I stopnia, III rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOSweb i polega na zapisaniu się studenta na seminarium licencjackie. Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Termin: 04.06.2024 od godziny 20:00 – 06.06.2024 do godziny 23:59

Kod rejestracji: 01-FL-Z-24/25-SL

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 12 osób

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, III rok, rejestracja na seminarium Z-24/25, Seminarium jedno z trzech grup prowadzonych przez:

SZCZEGÓŁOWE OPISY SEMINARIÓW FILMOZNAWCZYCH ZNAJDUJĄ SIĘ: TUTAJ


Kierunek: Twórcze pisanie, studia I stopnia, III rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOSweb i polega na zapisaniu się studenta na seminarium licencjackie. Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Termin: 04.06.2024 od godziny 20:00 – 06.06.2024 do godziny 23:59

Kod rejestracji: 01-TP-Z-24/25-SL

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 9 osób

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Twórcze pisanie, III rok, rejestracja na seminarium Z-24/25, Seminarium jedno z trzech grup prowadzonych przez:

SZCZEGÓŁOWE OPISY SEMINARIÓW TWÓRCZEGO PISANIA ZNAJDUJĄ SIĘ: TUTAJ

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU / FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW I I II STOPNIA IKW SEMESTR LETNI 2023-24

W dniu wczorajszym, z powodu problemów technicznych nie została uruchomiona rejestracja na zajęcia fakultatywne:

4. Moomins as cultural phenomenon: philosophy, multimedia storytelling, double addressee / Muminki jako fenomen kulturowy – filozofia, opowieść multimedialna, podwójny adresat - prof. Pirjo Suvilehto - (15 miejsc, zajęcia w języku angielskim)

5. "I wish to publish a story" - Bilbliotherapy approach and Creative Writing - prof. Pirjo Suvilehto - (15 miejsc, zajęcia w języku angielskim)

14. Debata i kontrowersja: Polska i Żydzi we współczesnych tekstach kultury – mgr K. Anzorge

Rejestracja zostanie uruchomiona dziś tj. 09.02.2024 po godzinie 12:00.

Bardzo serdecznie przepraszamy za utrudnienia!

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH WG SIATEK STUDIÓW (sem. letni 2023/2024)

 • Filmoznawstwo (III rok),
 • Kulturoznawstwo (I, II, III rok),
 • Nowe media i kultura cyfrowa (III rok),
 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk (I, II, III rok),
 • Twórcze pisanie (I, II, III rok),

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS. 

Termin: 08.02.2024 od godz. 19:00 do 11.02.2024 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-23/24-B-LI

Limit – jeśli nie zaznaczono inaczej nieprzekraczalny limit liczebności grupy wynosi 30 osób


Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji Instytutu Kultury Współczesnej:

1. Remake i sequel w kulturze filmowej – mgr S. Szul (10 miejsc)

2. Archiwistyka i muzealnictwo w kulturze filmowej – mgr J. Wiewiórski (12 miejsc)

3. Fotografia jako punkt wyjścia do działań intermedialnych - mgr Jan Kazimierz Barnaś

4. Moomins as cultural phenomenon: philosophy, multimedia storytelling, double addressee / Muminki jako fenomen kulturowy – filozofia, opowieść multimedialna, podwójny adresat - prof. Pirjo Suvilehto - (15 miejsc, zajęcia w języku angielskim)

5. "I wish to publish a story" - Bilbliotherapy approach and Creative Writing - prof. Pirjo Suvilehto - (15 miejsc, zajęcia w języku angielskim)

6. Rynek wydawniczy - dr I. Adamczewska – Baranowska (tylko twórcze pisanie III rok)

7. "Gdziekolwiek pójdę zmierzam do domu" (Miłosz) - o doświadczeniach polskich emigrantów wczoraj i dziś - dr J. Podolska - Płocka

8. Mapy literackie – zwrot przestrzenny a humanistyka cyfrowa - dr M. Piotrkowska-Grot

9. Analiza ludycznych tekstów kultury. Studia przypadku - dr K. Jędrasiak  

10. Praktyki kuratorskie (Łączone z II rokiem produkcji teatralnej) – dr K. Jóźwiak (10 miejsc)

12. Krytyka instytucjonalna w kulturze współczesnej - mgr W. Żyła, mgr A. Szynk, dr J. Jóźwiak  

12. Warsztaty z prawa autorskiego – dr K. Sztobryn (20 miejsc)

13. Zarządzanie projektami w sektorze kultury (Łączone z II rokiem produkcji teatralnej) - dr P. Kowalski (10 miejsc)

14. Debata i kontrowersja: Polska i Żydzi we współczesnych tekstach kultury – mgr K. Anzorge

15. Ekspresjonizm niemiecki w teatrze i filmie początku XX wieku - dr Wąsik-Linder

16. Gloryfikacja głupoty? Nieoczywiste perypetie operetki początku XX wieku - dr Wąsik-Linder

17. Między badaniami pamięci, historią mówioną i twórczym pisaniem – mgr M. Madejska

18. Obraz ruchomy – projektowanie i realizacja ujęć - mgr Jan Kazimierz Barnaś

19. Nowe media w sztukach performatywnych - dr Wąsik - Linder (25 miejsc)

20. Technologie wirtualne w sztuce i praktykach kulturowych - mgr M. Łukomska

21. Aktorstwo. Ujęcie metodologiczne - dr M. Jabłońska

 

Zapisy na zajęcia do wyboru dla studentów Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych

 
Studenci Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych zgodnie z programem studiów muszą wybrać i zaliczyć w semestrze letnim jeden kurs z dwóch oferowanych na każdym roku studiów (studenci I roku wybierają jeden kurs A; studenci II roku – jeden kurs C, a studenci III roku – jeden kurs G). Zapisy odbywają się przez system USOS.

Po zakończeniu rejestracji w USOS, jeżeli zostaną wolne miejsca, studenci filmoznawstwa mogą wybrać jako zajęcia fakultatywne drugi z niewybranych dotychczas przez siebie przedmiotów kursów literowych. Prosimy o zapisy bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia w pierwszym tygodniu semestru.

Termin: 08.02.2024 od 20:00 – 11.02.2024 do 23:59

Kod rejestracji: 01-FL-L-23/24-K


I rok – kurs oznaczony literą A, limit miejsc 30

 • Komiks w kulturze współczesnej  
 • Fotografia – historia i estetyka                                                        

II rok – kurs oznaczony literą C, limit miejsc 20

 • Reprezentacje historii w mediach audiowizualnych
 • Film i media audiowizualne dla dzieci                                        

III rok – kurs oznaczony literą G, limit miejsc 17            

 • Reklama w cyfrowych mediach audiowizualnych
 • Kino polskie w perspektywie międzynarodowej                                                                

W razie wątpliwości prosimy zajrzeć do programu studiów. Opisy kursów znajdują się: TUTAJ

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. letni 2023/2024)

Kierunek: Kultura i sztuka współczesna


I rok moduły

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu:

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl

Termin: 05.02.2024 od 19:00 – 07.02.2024 do 23:59  

Kod rejestracji: 01-DUKSW-L-23/24-M1           

Limit: 25 osób

Informacja o wolnych miejscach dla studentów pierwszego roku, chcących realizować kursy z 4-tego semestru awansem, znajduje się poniżej (po nazwiskach prowadzących).


Moduł 4 Praktykowanie teorii, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 • Narracje współczesności - prof. B. Śniecikowska - brak wolnych miejsc
 • Zaangażowanie, kontrkultura, ekokrytyka – od teorii do praktyki – dr P. Owczarek - są wolne miejsca
 • Antropologia widowisk – mgr K. Wielechowska - brak wolnych miejsc
 • Perspektywy badań nad sztukami wizualnymi - prof. A. Rejniak - Majewska - są wolne miejsca

Moduł 5 Kultury aktywizmu, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 • Literatura protestu w kulturze popularnej - prof. J. Płuciennik - są wolne miejsca
 • Aktywizm artystyczny - dr P. Olkusz, dr T. Załuski - są wolne miejsca
 • Współczesne ruchy społeczne - dr K. Dzwonkowska-Godula, prof. W. Woźniak - są wolne miejsca
 • Ryzyko, przemoc, odpowiedzialność. Granice sztuki. Narzędzia antyprzemocowe – dr M. Jabłońska - są wolne miejsca

Moduł 6 Kuratorstwo i promocja sztuki, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 • Praktyki i projekty kuratorskie – dr K. Jóźwiak - są wolne miejsca
 • Muzeum Sztuki - teorie i praktyki - mgr N. Słaboń - są wolne miejsca
 • Promocja literatury i rynek wydawniczy - dr I. Adamczewska – Baranowska - są wolne miejsca
 • Miej Miejsce w kulturze. Wizyty w pracowniach i prezentacje sztuki online - mgr M. Piotrowski - są wolne miejsca

Studenci I roku studiów magisterskich (KiSW, MAiKC), którzy chcą z wyprzedzeniem zrealizować wybrane zajęcie kursowe jako konwersatoria do wybrou (z IV semestru), proszeni są o mailowe zgłoszenia do prowadzących, jednak dopiero po zamknięciu rejestracji przez USOS na zajęcia obligatoryjne (modułowe). Po przyjęciu do grupy student ma obowiązek się upewnić się, że został dopisany do listy w USOS na zgłoszonych przez siebie zasadach.


I rok seminaria magisterskie:  

Termin: 05.02.2024 od 20:00 – 07.02.2024 do 23:59  

Kod rejestracji: 01-DUKSW-L-23/24-SM

Limit: 9 osób

 • Prof. J. Płuciennik
 • Prof. A. Rejniak–Majewska
 • Prof. K. Prykowska–Michalak/ Prof. M. Budzowska

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. letni 2023/2024)

Kultura i sztuka współczesna II rok                                             

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji wyłącznie przez system USOS.  

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl

Termin: 09.02.2024 od 19:00 – 12.02.2024 do 23:59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-23/24-M2                                      

Limit: 30 osób                                    

Studenci II roku studiów magisterskich (jw.) wybierają zajęcia w siatkach oznaczone jako konwersatoria do wyboru z oferty swojego kierunku lub drugiego kierunku magisterskiego. W przebiegu studiów należy zrealizować łącznie 3 kursy do wyboru, wskazane w programie studiów. Proszę pamiętać o kursach do wyboru realizowanych awansem, by nie przekroczyć potrzebnej do zamknięcia studiów liczby punktów ECTS.     

Zapisy na zajęcia odbywają się w podanym wyżej terminie, po zamknięciu rejestracji na zajęcia modułowe dla I roku. Udostępnione zostaną Państwu kursy, na których pozostaną wolne miejsca (na każdym kursie zablokowaliśmy m.in. 5 miejsc dla studentów II roku).

Ważne: studenci II roku mają obowiązek zrealizować zajęcia ogólnouczelnianie (KiSW za 3 pkt., MAiKC za 4 pkt.) Proszę wybierać kursy z oferty ogólnouczelnianej lub z oferty Instytutu (dopuszczalna jest 5 punktowa nadwyżka punktów w przebiegu całych studiów), ale liczyć ten kurs odrębnie. Nie można zgłaszać tych samych zajęć podwójnie, tj. jednego zrealizowanego kursu policzyć sobie dwa razy.

 

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. letni 2023/2024)

Kierunek: Media audiowizualne i kultura cyfrowa

I rok moduły

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu:

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl

Termin: 05.02.2024 od 19:00 – 07.02.2024 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-L-23/24-M1

Limit: 25 osób

Informacja o wolnych miejscach dla studentów pierwszego roku, chcących realizować kursy z 4-tego semestru awansem, znajduje się poniżej (po nazwiskach prowadzących).


Moduł 4 Estetyki/autorzy/gatunki ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 • Współczesne kino austriackie – mgr O. Wesołowska - są wolne miejsca
 • Współczesne kino islandzkie, czyli icelandic noir - mgr A. Górska - brak wolnych miejsc
 • Estetyka cyberkultury - dr K. Jędrasiak - bardzo mała ilość wolnych miejsc
 • Rodzaje sztuki nowych mediów - Prof. R. Kluszczyński - są wolne miejsca

Moduł 5 Kreacja/produkcja, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 • Finansowanie i produkcja debiutów filmowych w Polsce - dr E. Sowiński - brak wolnych miejsc
 • Produkcja wydarzeń okołofilmowych - mgr M. Kądziela - Niemczynowicz - brak wolnych miejsc
 • Laboratoria kultury - mgr D. Sołtysiak - bardzo mała ilość wolnych miejsc
 • Cyfrowy przemysł kreatywny - dr M. Chojnacki - brak wolnych miejsc

Moduł 6 Narracje audiowizualne, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 • Narracje (nie)antropocentryczne. Zwierzęta pozaludzkie w filmie. - mgr P. Chuszcz - brak wolnych miejsc
 • Neoserial, serial premium czy post soap opera? Narracja we współczesnych serialach. dr A. Borowiecki - brak wolnych miejsc
 • Narracje interaktywne - dr M. Górska - Olesińska - są wolne miejsca
 • Narracja przez otoczenie - dr K. Jędrasiak - brak wolnych miejsc

I rok seminaria magisterskie:  

Termin: 05.02.2024 od 20:00 – 07.02.2024 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-L-23/24-SM

Limit: 9 osób

 • prof. P. Sitarski
 • prof. E. Ostrowska
 • prof. R. Kluszczyński
 • prof. M. Składanek
 • dr K. Prajzner

Studenci I roku studiów magisterskich (KiSW, MAiKC), którzy chcą z wyprzedzeniem zrealizować wybrane zajęcie kursowe jako konwersatorium do wybrou (z IV semestru), proszeni są o mailowe zgłoszenia do prowadzących, jednak dopiero po zamknięciu rejestracji przez USOS na zajęcia obligatoryjne (modułowe). Po przyjęciu do grupy student ma obowiązek się upewnić się, że został dopisany do listy w USOS na zgłoszonych przez siebie zasadach.


WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. letni 2023/2024)                      

Media audiowizualne i kultura cyfrowa II rok                         

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji wyłącznie przez system USOS.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl

Termin: 09.02.2024 od 19:00 – 12.02.2024 do 23:59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-23/24-M2                                      

Limit: 30 osób                                    

Studenci II roku studiów magisterskich wybierają zajęcia w siatkach oznaczone jako konwersatoria do wyboru z oferty swojego kierunku lub drugiego kierunku magisterskiego. W przebiegu studiów należy zrealizować łącznie 3 kursy do wyboru, wskazane w programie studiów. Proszę pamiętać o kursach do wyboru realizowanych awansem, by nie przekroczyć potrzebnej do zamknięcia studiów liczby punktów ECTS.     

Zapisy na zajęcia odbywają się w podanym wyżej terminie, po zamknięciu rejestracji na zajęcia modułowe dla I roku. Udostępnione zostaną Państwu kursy, na których pozostaną wolne miejsca (na każdym kursie zablokowaliśmy m.in. 5 miejsc dla studentów II roku).   

Ważne: studenci II roku mają obowiązek zrealizować zajęcia ogólnouczelnianie (KiSW za 3 pkt., MAiKC za 4 pkt.) Proszę wybierać kursy z oferty ogólnouczelnianej lub z oferty Instytutu (dopuszczalna jest 5 punktowa nadwyżka punktów w przebiegu całych studiów), ale liczyć ten kurs odrębnie. Nie można zgłaszać tych samych zajęć podwójnie, tj. jednego zrealizowanego kursu policzyć sobie dwa razy.

I. SEMINARIUM PROPONOWANE PRZEZ KATEDRĘ TEORII LITERATURY

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

(ur. w 1966) był promotorem prac dyplomowych na dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Wypromował blisko setkę magistrów oraz 8 doktorantów.
Aktualna specjalność naukowa: nauki o kulturze i religii, wielomodalny storytelling, twórcze pisanie, krytyczno-medialne kompetencje, produkcja kulturowa, disneyizacja i disneyfikacja, kulturowa historia, komunikacja międzykulturowa, kognitywistyka, kultura nordycka, kultura aktywizmu i subkultur.

Każda praca magisterska powinna być pracą badawczą, której wyniki mogą być publikowalne w postaci artykułu naukowego wielkości od 10 do 20 stron.

Każda praca powinna być miejscem spotkania pasji badacza-magistranta z pasjami badacza-promotora (wszystko podlega negocjacjom i rozmowie).

Zakresy badawcze
Wszystko co mieści się w aktualnych obszarach zainteresowań naukowych promotora: wielomodalny storytelling, twórcze pisanie, krytyczno-medialne kompetencje, produkcja kulturowa, disneyizacja i disneyfikacja, kulturowa historia, komunikacja międzykulturowa, kognitywistyka, kultura nordycka, kultura aktywizmu i subkultur

Np. charakterystyka współczesnych zjawisk krytyczno-medialnych i kulturowych:
- produkcja kulturalna uniwersów symbolicznych (np. Disneyland i świat Disneya, „świat Muminków”, Marvel itd.)
- historia i współczesność medialnych kampanii promocyjnych;
- kultura celebrycka;
- spiskowe teorie dziejów, rola dziennikarstwo w kreacji i ich  krytyce; fake-newsy i postprawda, propaganda państwowa państw autorytarnych;
-  makdonaldyzacja różnych form życia społecznego w kulturze;
-  retoryka wystąpień publicznych;
- aktywizm, protest songi, kultura rocka.

Także teorie krytyki w ramach kształcenia kompetencji krytyczno-medialnych.
Historia kultury nowożytności.
Humanistyka cyfrowa i jej historia.
Idea uniwersytetu i historia.

Przykładowe tematy prac napisanych pod opieką prof. Jarosława Płuciennika w ostatnich czterech latach na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uniwersum symboliczno-medialne „Iron Maiden”
Stylistyka protestu w tekstach zespołu grunge-rockowego Nirvana w latach 90
Teorie spiskowe w internecie. Opowieść o przerabianiu krwi dzieci na macę przez Żydów według algorytmów wyszukiwarek
Uniwersum symboliczne gry „Gothic” w erze konwergencji mediów
Kreacja wizerunku medialnego w wywiadzie dziennikarskim. „Rap i używki”
Akt terrorystyczny jako akt medialny. Studium przypadku ataku na czasopismo satyryczne Charlie Hebdo
Wizerunek reportera śledczego w powieści ''Mężczyzna w brązowym garniturze'' Agathy Christie
Medialny opis postaci dziennikarza zaangażowanego w obronę wolności słowa. Studium przypadku Oriany Fallaci
Retoryka wegańska w czasopiśmie Vege i racjonalność dyskursu
Retoryka wystąpień publicznych i popularyzacji wiedzy na wybranych przykładach TED
Czy regulacja mowy nienawiści w sieciowych grach komputerowych jest cenzurą? Studium kilku przypadków
Styl Geniusza. Minimalizm jako nowy klasycyzm w prezentacjach Steve'a Jobsa i komiksie ''The Zen of Steve Jobs''
Charakterystyka dziennikarstwa lifestylowego w Polsce na podstawie analizy zawartości „Twojego Stylu” i „Kmaga”

Termin konsultacji dla przyszłych seminarzystów:

Zapraszam na swoje regularne konsultacje: poniedziałki 10:00—11:30
Poniedziałek 8:30-10:00 stacjonarnie 3:32
Wtorek 11:30-12:30 ale można umówić się indywidualnie popołudniami na TEAMS.
Poniedziałek 17:00 może być online albo stacjonarnie w 3:32


II. SEMINARIUM PROPONOWANE PRZEZ KATEDRĘ DRAMATU I TEATRU

dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak  (sem. letni 2023/24)
kontynuacja seminarium:
dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska (sem. zimowy i sem. letni 2024/25)

Opis seminarium (dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak)
W czasie pierwszego semestru seminarium magisterskiego chciałabym zapoznać uczestniczki i uczestników z metodami i technikami wykorzystywanymi w badaniach naukowych w tym szczególnie w badaniach teatralnych. Podejmowane zagadnienia: klasyfikacje metod badawczych, ankieta i wywiad jako metody badań społecznych, specyfika badań teatralnych na podstawie metody Theater Talks. Omówione, przeanalizowane pod kątem wykorzystania w pracy magisterskiej będę także wybrane metody jakościowe (np. teoria ugruntowana, action reaserch, studia przypadków). Podstawą pracy na seminarium będzie publikacja pod red. D. Jemielniaka, Badania jakościowe podejścia i teorie. Zakładam, że seminarium I zapozna uczestniczki i uczestników z różnymi metodami badawczymi i pomoże w poprawnej edycji, redakcji, a także w porządkowaniu materiału do pracy mgr.


Opis seminarium (dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska)
W czasie drugiego i trzeciego semestru seminarium magisterskiego osoby uczestniczące będą prowadziły indywidualny research badawczy (polegający na gromadzeniu materiałów do wykorzystania w pracy magisterskiej, ich analizie i interpretacji zgodnie z przyjętą metodologią) dotyczący wybranego zagadnienia badawczego rozważanego w pracy magisterskiej. Wybór zagadnienia badawczego i tematu pracy magisterskiej, po konsultacjach z obiema prowadzącymi, musi zostać dokonany do końca sem. letniego 2023/2024. Seminarium magisterskie w trzecim i drugim semestrze zakłada dwa rodzaje aktywności: indywidualne konsultacje poszczególnych etapów badań i fragmentów pracy magisterskiej z promotorką oraz spotkania całej grupy seminaryjnej z promotorką, podczas której osoby studenckie będą przedstawiały i poddawały pod dyskusję etapy swoich badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej.

Proponowane zakresy tematyczne dotyczące badań teatralnych:

 1. Dramat powszechny (ujęcie literaturoznawcze; monograficzne lub porównawcze).

 2. Współczesne „teksty” dla teatru (ujęcie postdramatyczne).

 3. Teatr postdramatyczny w Polsce (ujęcie teatrologiczne): analiza spektaklu / twórczości danego twórcy / kolektywu twórczego / analiza działalności teatralnej w kontekstach kulturowych lub socjologicznych.

 4. Nowoczesne inscenizacje klasyki w teatrze współczesnym w Polsce i za granicą (w ujęciu Classical Reception Studies).

 5. Krytyka instytucjonalna w teatrze: etyka pracy twórczej w instytucjach kultury teatralnej i/lub w szkołach teatralnych; teatr jako instytucja feministyczna.

 6. Posthumanizm w teatrze (osoby nie-ludzkie w teatrze).

 7. Green Theatre – ekologia w teatrze: ujęcie artystyczne i instytucjonalne.

 8. Interdyscyplinarne kolektywy twórcze.

 9. Pedagogika teatru: edukacja i animacja w różnych grupach wiekowych (od naj najów do seniorów).

 10. Teatr młodzieżowy / teatr dla młodzieży.

 11. Modele produkcji teatralnej w Europie / w Polsce.

 12. Teatr i performans (w tym również koncerty rockowe/popowe i wielkie widowiska masowe rozważane w kontekście teorii performansu i teatru masowego).

 13. Choreografie społecznego buntu (choreografie społeczne i demokracja kinetyczna).

 14. Festiwale teatralne (ujęcie historyczne / krytyczne).

 15. Adaptacje scenariuszy filmowych w teatrze.

 16. Adaptacje epiki w teatrze (np. Krystian Lupa i Maja Kleczewska).

 17. Muzyka w teatrze (post)dramatycznym.

 18. Nowe media (VR, AR) w teatrze. Teatr jako hypermedium.

 19. Cenzura i (auto)cenzura w teatrze współczesnym.

 20. Aktorstwo teatralne – nowe wyzwania (dyskurs intymności/dyskurs prywatności; aktorstwo wcieleniowe/aktorstwo tożsamościowe/aktorstwo metateatralne; aktorstwo muzyczne/operowe; aktorstwo taneczne).

 21. Polityczność teatru najnowszego (narracje i strategie równościowe, feminizm intersekcjonalny, inscenizacja historii, krytyka instytucjonalna).

 22. Teatr w Internecie / teatr w pandemii (kwestia paradygmatu i dostępności).

 23. Teatr i dramat starożytny.

Przykładowe tematy prac magisterskich napisanych i obronionych pod opieką prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak

 • Hybrydowość teatru socrealistycznego w Polsce na podstawie ''Niemców'' Leona Kruczkowskiego, ''Brygady szlifierza Karhana'' Vaška Káňy oraz ''Zwycięstwa'' Janusza Warmińskiego
 • Autokreacja tancerzy w kontekście ich działalności artystycznej na przykładzie tancerzy baletu Teatru Wielkiego w Łodzi

Przykładowe tematy prac magisterskich napisanych i obronionych pod opieką prof. Małgorzaty Budzowskiej:

 • Sztuczności i przesady. Estetyka kampu jako strategia opowiadania nowych tożsamości w przedstawieniach Grzegorza Jaremko
 • Polityczność działań kolektywu operowego The Airport Society
 • Marzenie o utopii „rozwiązłej troski”. Obrazy kontrkultury w polskim teatrze najnowszym i ich potencjał krytyczny dla współczesności

Karolina Prykowska-Michalak
Dyżury dla potencjalnych magistrantów/ek

 • środa  17.01, godz. 16.45-17.30 (stacjonarny, p.3.11);

 • wt. 16.01, godz. 10.00-11.00 (Teams) (po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail: karolina.prykowska@uni.lodz.pl)

Małgorzata Budzowska
Dyżury dla potencjalnych magistrantów/ek

 • poniedziałek 15.01, godz. 12.00-14.00 (Teams) (po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail: malgorzata.budzowska@uni.lodz.pl)

 • piątek 19.01, godz. 12.00-14.00 (Teams) (po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail: malgorzata.budzowska@uni.lodz.pl)


III. SEMINARIUM PROPONOWANE PRZEZ KATEDRĘ BADAŃ KULTUROWYCH

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Rejniak-Majewska

Zainteresowania badawcze:
sztuka XX-XXI w. w Europie i USA, historia krytyki artystycznej, metodologia historii sztuki i badania kultury wizualnej, teorie obrazu, pogranicza sztuk, estetyka i polityka, współczesna sfera publiczna
Więcej informacji: www.uni.lodz.pl/pracownicy/agnieszka-rejniak-majewska

Zakres tematyczny seminarium magisterskiego:
- praktyki sztuk wizualnych XX i XXI w. (działania i koncepcje, konteksty społeczno-kulturowe, kontakty artystyczne, sieci wymiany, procesy recepcji)
- muzeologia, historie wystaw, muzealne programy publiczne i edukacyjne, w szczególności postaci i wydarzenia związane z historią Muzeum Sztuki w Łodzi (kilka gotowych propozycji tematów do badawczego opracowania)
- estetyka i teoria sztuki, krytyka artystyczna (w perspektywie historycznej i problemowej)
- współczesna sfera publiczna (analiza debat, argumentacji, performansów kulturowych)

Przykładowe tematy prac magisterskich napisanych pod moją opieką:

 • Od dokumentacji po obrazy protestujące – współczesny fotoreportaż na przykładzie Archiwum Protestów Publicznych
 • (Roz)głos prac Marty Frej – memiczne oblicze plakatów społecznie zaangażowanych
 • Afrykańczycy i Afroamerykanie oczami dzieci: analiza tekstów i obrazów kierowanych do młodych odbiorców w PRL
 • Analiza ikonologiczna ''Berserka'' Kentarō Miury – rola kultury shōjo w procesie zmian wizerunku męskości w mandze
 • Korelacja sztuk wizualnych i tańca w kręgach amerykańskiej awangardy lat 60. i 70. XX wieku
 • „Madonny z poezji polskiej” Wiesławy Kwiatkowskiej jako przejaw polskiej pobożności maryjnej
 • Współczesny polski batik: genealogie i przemiany form
 • Wędrówka uniwersalna – koncepcja monomitu Josepha Campbella w kulturze popularnej

Dyżury
Pon. 15.01, godz. 11.30-15.15 (stacjonarny, s. 3.07);
Wt. 16.01, godz. 10.00-11.00 (Teams);    Pt. 19.01., godz. 14.30-15.30 (Teams)

 

 •     Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.
 •     Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.
 •     Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.
 •     Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi.
 •     Student nie może zaliczyć dwukrotnie zajęć o takim samym tytule: tj. raz jako standardowych zajęć kursowych, a drugi raz jako zajęć fakultatywnych/do wyboru.
 •     Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, skorygowaną listę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do 11 marca br.
 •     Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.
 •     Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1.         otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2.         dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3.         zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU / FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW I I II STOPNIA IKW SEMESTR ZIMOWY 2023-24

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH WG SIATEK STUDIÓW (sem. zimowy 2023/2024)

•    Filmoznawstwo (III rok),

•    Kulturoznawstwo (II, III rok),

•    Nowe media i kultura cyfrowa (III rok),

•    Produkcja teatralna i organizacja widowisk (II, III rok),

•    Twórcze pisanie (II, III rok)

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS.  

Termin: 21.09.2023 od godz. 19:00 do 28.09.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-IKW-Z-23/24-B-LI

Limit – jeśli nie zaznaczono inaczej nieprzekraczalny limit liczebności grupy wynosi 30 osób  

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji Instytutu Kultury Współczesnej:

 1. “Compact Cinematics” - mikrometrażowe formy audiowizualne w kulturze współczesnej - dr P. Sołodki
 2. Development of Cultural Event - mgr D. S. Nielsen (zajęcia łączone z Erasmusem, w języku angielskim, 15 miejsc)
 3. Ekranizacje literatury polskiej (10 miejsc) - prof. A. Izdebska
 4. Etyka mediów (15 miejsc) - dr J. Miksa
 5. Język, wiedza, doświadczenie - teoria i praktyka eseju – dr P. Owczarek
 6. Kreacja ruchomego obrazu - mgr J. K. Barnaś
 7. Kulturowe praktyki przestrzenne (5 miejsc) - dr K. Jóźwiak
 8. Mario, Zelda i Pikachu. Poetyka gier Nintendo – dr M. Chojnacki
 9. Montaż i narracja w ruchomym obrazie - mgr W. Kamerys
 10. Planowanie i realizacja wydarzeń filmowych (12 miejsc) - mgr A. Michalska
 11. Podstawy psychologii rozwojowej z elementami analizy transakcyjnej (10 miejsc) - mgr A. Kaczuba
 12. Praktyki teatru alternatywnego – dr D. Leśnikowski
 13. Słowo vs obraz: napięcia, konteksty, rewindykacje – dr M. Skrzypczak
 14. Wiedza, umiejętności i nieszablonowość - esej naukowy w praktyce – dr M. Piotrowska-Grot (tylko dla TP)
 15. Wprowadzenie do metod tworzenia i sposobów wykorzystania archiwistyki społecznej - mgr M. Madejska

Kierunek: Nowe media i kultura cyfrowa, studia I stopnia, III rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOSweb i polega na zapisaniu się studenta na seminarium licencjackie. Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Termin: 15.09.2023 od godziny 20:00 – 17.09.2023 do godziny 23:59

Kod rejestracji: 01-NM-Z-23/24-SL

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 14 osób

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Nowe media i kultura cyfrowa, III rok, rejestracja na seminarium Z-23/24, Seminarium jedno z czterech grup prowadzonych przez:

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, po zakończeniu rejestracji proszę zgłosić się do p. Doroty Prasalskiej z dziekanatu, odpowiedzialnej za zapisy na zajęcia w systemie USOS.

 

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy propozycje zajęć seminaryjnych dla twórczego pisania w roku w roku 2023-24. Zapisy na seminaria polegają na stawieniu się na pierwsze spotkanie z wybranym promotorem/ką, zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie IKW. Grupa nie może liczyć więcej niż 11 osób, a decyzje w tej sprawie (gdyby liczebność w obu grupach rozłożyła się  nierównomiernie) podejmują promotorzy.
Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl


Prowadzący: Prof. UŁ dr hab. Mariusz Gołąb
Seminarium licencjackie adresowane do studentów, którzy w swoich pracach dyplomowych chcieliby zająć się zagadnieniami poezji  (metaforyka, kreacja podmiotu lirycznego, elementy świata przedstawionego jako podmiotowe reprezentacje emocji oraz literackiego światopoglądu, poezja lingwistyczna), prozy współczesnej (narrator, sytuacja narracyjna, monolog i dialog, modele odbioru literackiego), wizualnymi aspektami literatury (relacje między słowem a obrazem), kulturową tematyką miasta i natury, motywami wędrownymi kultury i literatury.


Prowadząca: dr Julia Dynkowska
Seminarium licencjackie adresowane do studentów, którzy w swoich pracach dyplomowych chcieliby poruszać tematy m.in. związane z intertekstualnością, powiązaniami literatury z innymi dziedzinami sztuki, literaturą najnowszą, kreatywnością, kulturową teorią literatury i jej etycznym/społecznym wymiarem czy literackimi reprezentacjami doświadczenia przestrzeni.  

 

Zapisy na zajęcia do wyboru dla studentów Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych
Studenci Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych zgodnie z programem studiów powinni wybrać i zaliczyć w semestrze zimowym jeden z dwóch kursów oznaczonych literami.  Studenci II roku wybierają jeden kurs B; studenci III roku – jeden kurs D i jeden kurs E.


Rok II, kursy B, limit miejsc: 20
Polski film dokumentalny
Strategie filmu eksperymentalnego


Rok III, kursy D, limit miejsc: 16
Estetyka - wprowadzenie
Tradycja biblijna jako narracyjne źródło tekstów kultury


Rok III, kursy E, limit miejsc: 16
Edukacja audiowizualna
Serial telewizyjnyOpisy kursów znajdują się tutaj: Kursy do wyboru.

Zapisy na te zajęcia odbędą się poprzez dołączanie do odpowiedniego zespołu Teams. Na adres mejlowy dostaną Państwo wiadomość z linkami, za pomocą których można będzie dołączyć do jednego z dwóch zespołów zajęciowych.  Kliknięcie na wybrany link spowoduje wysłanie prośby o dołączenie do danego zespołu. Zapisy będą zatwierdzane w kolejności napływania (ale niekoniecznie natychmiast), to znaczy prowadzący zaakceptują odpowiednią ilość osób, do limitu. Linki do zapisów otrzymają Państwo na swoje adresy mejlowe w środę 27 IX o 18.00.

 

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. zimowy 2023/2024) Kierunek: Kultura i sztuka współczesna

I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu:

Osoby z drugiej tury rekrutacji, które nie posiadają kont umożliwiających rejestrację przez USOS proszone są o kontakt z sekretariatem: mailowo z: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl lub stacjonarnie pokój 3.13, do dn. 29-09-2023.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl

Termin: 25.09.2023 od 19:00 – 29.09.2023 do 23:59  

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-23/24-M1              

Limit: min. 6 - max. 28 osób


Moduł 1 Nowoczesność, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku – prof. A. Rejniak-Majewska/ dr T. Załuski  
 2. Literatura nowoczesności i ponowoczesności – prof. B. Śniecikowska  
 3. Miasta nowoczesności – dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz  
 4. Cisza, dźwięk, performance. Gdzie się kończy muzyka? - mgr N. Moreno-Kamińska

Moduł 2 Pamięci/ tożsamości/ historie, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Nie-miejsca pamięci. Topografia Łodzi historią pisana – dr J. Podolska
 2. Literatura, pamięć, historia – prof. N. Lemann
 3. Performatywne praktyki tożsamościowe – mgr K. Wielechowska  
 4. Sztuki wizualne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r. – dr T. Załuski  

Moduł 3 Organizacja systemów kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Idea instytucji publicznej – dr P. Olkusz/ dr A. Różalska  
 2. Organizacja wystaw – dr D. Leśnikowski     
 3. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej – dr J. Podolska  
 4. Teatr-system-polityka – prof. K. Prykowska-Michalak

II rok  

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu:

Termin: 06.09.2023 od 19:00 - 08.09.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-23/24-M2

Limit: min. 6 - max. 30 osób


Moduł 7 Przemysły kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Gastronomia jako przemysł produkcji kulturalnej – dr Ł. Biskupski
 2. Społeczno kulturowe konteksty telewizji – dr A. Różalska
 3. Kreatywność i inne grzechy – praca w przemysłach kultury – dr K. Franczak
 4. Kryminał w przemysłach kultury - prof. A. Izdebska

Moduł 8 Współczesna kultura artystyczna, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Literatura najnowsza w Polsce i na świecie - dr J. Dynkowska
 2. Krytyka literacka - prof. B. Śniecikowska
 3. Mapy, terytoria tożsamości - transnarodowość w mediach wizualnych – dr. K. Jóźwiak
 4. Sztuka globalna – dr T. Załuski

Moduł 9 Obserwatorium kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Jakościowe badania publiczności - mgr D. S. Nielsen
 2. Kultura współczesna - słowa klucze – dr K. Franczak
 3. Badania publiczności w instytucjach kultury – dr P. Olkusz
 4. Łódź rozpisana. Między instytucją w praktyką literacką - dr P. Owczarek

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. zimowy 2023/2024) Kierunek: Media audiowizualne i kultura cyfrowa

I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 25.09.2023 od 20:00 – 29.09.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-Z-23/24-M1

Limit: min 6. - max. 30 osób


Moduł 1 Strategie badań mediów, ck 56g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Badania mediów społecznych – dr P. Sołodki
 2. Badanie gier komputerowych – dr M. Chojnacki
 3. Wspomnienia widzów. Wywiady badawcze i historie mówione w filmoznawstwie – prof. K. Klejsa
 4. Czasopisma (filmowe) jako źródło do badań nad polską kulturą filmową – mgr E. Sowiński

Moduł 2 Technologie doświadczenia / teorie mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Media i techniki kulturowe w refleksji nad nowoczesnością (od Waltera Benjamina do Bernarda Stieglera) – prof. T. Majewski
 2. Doświadczenie użytkownika – dr M. Chojnacki
 3. How it’s made?  Strategie kreowania obrazu w kinie, telewizji i innych mediach audiowizualnych – mgr G. Habryn
 4. Teorie nowych mediów – prof. M. Ożóg

Moduł 3 Analiza / krytyka, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Antysemityzm i film – mgr O. Wesołowska
 2. Mleko i animacja - jak badać wytwórnie filmów animowanych – dr E. Ciszewska
 3. Strategie transmedialne – dr K. Prajzner
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze – prof. R. Kluszczyński

II rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 25.09.2023 od 20:00 – 29.09.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-Z-23/24-M2

Limit: min. 6 - max. 30 osób


Moduł 7 Historia / archiwum, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Analizy sieci społecznych w badaniach historii twórczości audiowizualnej – dr M. Pabiś
 2. Historia sztuki nowych mediów – prof. M. Ożóg
 3. Kino Republiki Weimerskiej 1919-1933 – prof. T. Kłys
 4. Praktyki archiwizacji gier wideo – dr M. Chojnacki

Moduł 8 Polityki mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Europejskie polityki publiczne wobec przemian przemysłu audiowizualnego – dr M. Pabiś
 2. Pierwsza dekada nowego kina. Kinematografia polska w latach 1944-1955 – mgr J. Grzechowiak
 3. Sztuka protestu w przestrzeni medialnej - prof. R. Kluszczyński
 4. Społeczeństwo obywatelskie w dobie nowych mediów – prof. M. Ożóg

Moduł 9 Dystrybucja / obiegi medialne, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Antropologia nowych mediów – dr P. Sołodki
 2. Obiegi filmowe w ujęciu historycznym – mgr E. Sowiński
 3. Kulturowa historia płyt wizyjnych w Polsce – prof. P. Sitarski
 4. Uczestnictwo w kulturze gier komputerowych – dr D. Staszenko-Chojnacka

Studenci II roku kierunków magisterskich: Kultura i sztuka współczesna oraz Media audiowizualne i kultura cyfrowa, którzy chcieliby z wyprzedzeniem zrealizować konwersatorium do wyboru z oferty Instytutu (przypisane do IV semestru studiów, możliwe do realizacji awansem od II semestru), proszeni są o zapisywanie się bezpośrednio u wykładowców – mailowo lub osobiście w czasie pierwszych zajęć. Student/ka dokonuje wyboru z powyższej oferty dla obydwu kierunków magisterskich (z wyjątkiem Warsztatów na KiSW – 3 pkt.). Wykładowcy przyjmują zapisy w dn. 3-9 października 2023 r., a więc po zakończeniu rejestracji na zajęcia obligatoryjne, kiedy zamknięte zostaną podstawowe listy uczestników zajęć.  

Zachęcamy Państwa do zaliczenia awansem przynajmniej części konwersatoriów do wyboru z IV semestru już w sem zimowym, szczególnie te osoby, które do tej pory w ogóle tego nie zrobiły. W semestrze letnim dostęp do zajęć, które Państwa interesują może być ograniczony ze względu na liczebność I roku na obydwu kierunkach magisterskich.

 

Sem. zimowy 2023/2024

Kierunek: Kultura i sztuka współczesna 

studia II stopnia, II rok 

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOS i polega na zapisaniu się studenta na warsztaty do wyboru. Student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych tematów. 

Termin: 02.06.2023 od godz.19:00 – 05.06.2023 do godz. 23:59  

Kod rejestracji:01-DUKSW-Z-23/24-WR2 dla II roku w Z-23/24  

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl 

Limit: zapisy bez górnego limitu; limit, od którego grupa zostanie uruchomiona: min. 8 osób. 

Opis rejestracji: 01-DUKSW-Z-23/24-WR2 Wydz. Filologiczny. Kultura i sztuka współczesna II rok, rejestracja na warsztaty Z-23/24, Warsztat jeden z dwóch: 

1) Warsztat rzecznika prasowego, dr Monika Wąsik-Linder 

Sylabus: dostępny jest TUTAJ

2) Metody i metodologie badań, prof. Karolina Prykowska-Michalak 

Sylabus: prosimy o kontakt bezpośrednio z prowadzącym zajęcia.

 • Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.
 • Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.
 • Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.
 • Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi.
 • Student nie może zaliczyć dwukrotnie zajęć o takim samym tytule: tj. raz jako standardowych zajęć kursowych, a drugi raz jako zajęć fakultatywnych/do wyboru.
 • Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, skorygowaną listę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do 16 października br.
 • Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.
 • Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1.     otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2.     dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3.     zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).