REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU / FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW I I II STOPNIA IKW SEMESTR ZIMOWY 2023-24

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH WG SIATEK STUDIÓW (sem. zimowy 2023/2024)

•    Filmoznawstwo (III rok),

•    Kulturoznawstwo (II, III rok),

•    Nowe media i kultura cyfrowa (III rok),

•    Produkcja teatralna i organizacja widowisk (II, III rok),

•    Twórcze pisanie (II, III rok)

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS.  

Termin: 21.09.2023 od godz. 19:00 do 28.09.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-IKW-Z-23/24-B-LI

Limit – jeśli nie zaznaczono inaczej nieprzekraczalny limit liczebności grupy wynosi 30 osób  

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji Instytutu Kultury Współczesnej:

 1. “Compact Cinematics” - mikrometrażowe formy audiowizualne w kulturze współczesnej - dr P. Sołodki
 2. Development of Cultural Event - mgr D. S. Nielsen (zajęcia łączone z Erasmusem, w języku angielskim, 15 miejsc)
 3. Ekranizacje literatury polskiej (10 miejsc) - prof. A. Izdebska
 4. Etyka mediów (15 miejsc) - dr J. Miksa
 5. Język, wiedza, doświadczenie - teoria i praktyka eseju – dr P. Owczarek
 6. Kreacja ruchomego obrazu - mgr J. K. Barnaś
 7. Kulturowe praktyki przestrzenne (5 miejsc) - dr K. Jóźwiak
 8. Mario, Zelda i Pikachu. Poetyka gier Nintendo – dr M. Chojnacki
 9. Montaż i narracja w ruchomym obrazie - mgr W. Kamerys
 10. Planowanie i realizacja wydarzeń filmowych (12 miejsc) - mgr A. Michalska
 11. Podstawy psychologii rozwojowej z elementami analizy transakcyjnej (10 miejsc) - mgr A. Kaczuba
 12. Praktyki teatru alternatywnego – dr D. Leśnikowski
 13. Słowo vs obraz: napięcia, konteksty, rewindykacje – dr M. Skrzypczak
 14. Wiedza, umiejętności i nieszablonowość - esej naukowy w praktyce – dr M. Piotrowska-Grot (tylko dla TP)
 15. Wprowadzenie do metod tworzenia i sposobów wykorzystania archiwistyki społecznej - mgr M. Madejska

Kierunek: Nowe media i kultura cyfrowa, studia I stopnia, III rok

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOSweb i polega na zapisaniu się studenta na seminarium licencjackie. Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Termin: 15.09.2023 od godziny 20:00 – 17.09.2023 do godziny 23:59

Kod rejestracji: 01-NM-Z-23/24-SL

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 14 osób

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Nowe media i kultura cyfrowa, III rok, rejestracja na seminarium Z-23/24, Seminarium jedno z czterech grup prowadzonych przez:

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, po zakończeniu rejestracji proszę zgłosić się do p. Doroty Prasalskiej z dziekanatu, odpowiedzialnej za zapisy na zajęcia w systemie USOS.

 

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy propozycje zajęć seminaryjnych dla twórczego pisania w roku w roku 2023-24. Zapisy na seminaria polegają na stawieniu się na pierwsze spotkanie z wybranym promotorem/ką, zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie IKW. Grupa nie może liczyć więcej niż 11 osób, a decyzje w tej sprawie (gdyby liczebność w obu grupach rozłożyła się  nierównomiernie) podejmują promotorzy.
Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl


Prowadzący: Prof. UŁ dr hab. Mariusz Gołąb
Seminarium licencjackie adresowane do studentów, którzy w swoich pracach dyplomowych chcieliby zająć się zagadnieniami poezji  (metaforyka, kreacja podmiotu lirycznego, elementy świata przedstawionego jako podmiotowe reprezentacje emocji oraz literackiego światopoglądu, poezja lingwistyczna), prozy współczesnej (narrator, sytuacja narracyjna, monolog i dialog, modele odbioru literackiego), wizualnymi aspektami literatury (relacje między słowem a obrazem), kulturową tematyką miasta i natury, motywami wędrownymi kultury i literatury.


Prowadząca: dr Julia Dynkowska
Seminarium licencjackie adresowane do studentów, którzy w swoich pracach dyplomowych chcieliby poruszać tematy m.in. związane z intertekstualnością, powiązaniami literatury z innymi dziedzinami sztuki, literaturą najnowszą, kreatywnością, kulturową teorią literatury i jej etycznym/społecznym wymiarem czy literackimi reprezentacjami doświadczenia przestrzeni.  

 

Zapisy na zajęcia do wyboru dla studentów Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych
Studenci Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych zgodnie z programem studiów powinni wybrać i zaliczyć w semestrze zimowym jeden z dwóch kursów oznaczonych literami.  Studenci II roku wybierają jeden kurs B; studenci III roku – jeden kurs D i jeden kurs E.


Rok II, kursy B, limit miejsc: 20
Polski film dokumentalny
Strategie filmu eksperymentalnego


Rok III, kursy D, limit miejsc: 16
Estetyka - wprowadzenie
Tradycja biblijna jako narracyjne źródło tekstów kultury


Rok III, kursy E, limit miejsc: 16
Edukacja audiowizualna
Serial telewizyjnyOpisy kursów znajdują się tutaj: Kursy do wyboru.

Zapisy na te zajęcia odbędą się poprzez dołączanie do odpowiedniego zespołu Teams. Na adres mejlowy dostaną Państwo wiadomość z linkami, za pomocą których można będzie dołączyć do jednego z dwóch zespołów zajęciowych.  Kliknięcie na wybrany link spowoduje wysłanie prośby o dołączenie do danego zespołu. Zapisy będą zatwierdzane w kolejności napływania (ale niekoniecznie natychmiast), to znaczy prowadzący zaakceptują odpowiednią ilość osób, do limitu. Linki do zapisów otrzymają Państwo na swoje adresy mejlowe w środę 27 IX o 18.00.

 

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. zimowy 2023/2024) Kierunek: Kultura i sztuka współczesna

I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu:

Osoby z drugiej tury rekrutacji, które nie posiadają kont umożliwiających rejestrację przez USOS proszone są o kontakt z sekretariatem: mailowo z: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl lub stacjonarnie pokój 3.13, do dn. 29-09-2023.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl

Termin: 25.09.2023 od 19:00 – 29.09.2023 do 23:59  

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-23/24-M1              

Limit: min. 6 - max. 28 osób


Moduł 1 Nowoczesność, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku – prof. A. Rejniak-Majewska/ dr T. Załuski  
 2. Literatura nowoczesności i ponowoczesności – prof. B. Śniecikowska  
 3. Miasta nowoczesności – dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz  
 4. Cisza, dźwięk, performance. Gdzie się kończy muzyka? - mgr N. Moreno-Kamińska

Moduł 2 Pamięci/ tożsamości/ historie, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Nie-miejsca pamięci. Topografia Łodzi historią pisana – dr J. Podolska
 2. Literatura, pamięć, historia – prof. N. Lemann
 3. Performatywne praktyki tożsamościowe – mgr K. Wielechowska  
 4. Sztuki wizualne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r. – dr T. Załuski  

Moduł 3 Organizacja systemów kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Idea instytucji publicznej – dr P. Olkusz/ dr A. Różalska  
 2. Organizacja wystaw – dr D. Leśnikowski     
 3. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej – dr J. Podolska  
 4. Teatr-system-polityka – prof. K. Prykowska-Michalak

II rok  

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu:

Termin: 06.09.2023 od 19:00 - 08.09.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-23/24-M2

Limit: min. 6 - max. 30 osób


Moduł 7 Przemysły kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Gastronomia jako przemysł produkcji kulturalnej – dr Ł. Biskupski
 2. Społeczno kulturowe konteksty telewizji – dr A. Różalska
 3. Kreatywność i inne grzechy – praca w przemysłach kultury – dr K. Franczak
 4. Kryminał w przemysłach kultury - prof. A. Izdebska

Moduł 8 Współczesna kultura artystyczna, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Literatura najnowsza w Polsce i na świecie - dr J. Dynkowska
 2. Krytyka literacka - prof. B. Śniecikowska
 3. Mapy, terytoria tożsamości - transnarodowość w mediach wizualnych – dr. K. Jóźwiak
 4. Sztuka globalna – dr T. Załuski

Moduł 9 Obserwatorium kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Jakościowe badania publiczności - mgr D. S. Nielsen
 2. Kultura współczesna - słowa klucze – dr K. Franczak
 3. Badania publiczności w instytucjach kultury – dr P. Olkusz
 4. Łódź rozpisana. Między instytucją w praktyką literacką - dr P. Owczarek

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH (sem. zimowy 2023/2024) Kierunek: Media audiowizualne i kultura cyfrowa

I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 25.09.2023 od 20:00 – 29.09.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-Z-23/24-M1

Limit: min 6. - max. 30 osób


Moduł 1 Strategie badań mediów, ck 56g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Badania mediów społecznych – dr P. Sołodki
 2. Badanie gier komputerowych – dr M. Chojnacki
 3. Wspomnienia widzów. Wywiady badawcze i historie mówione w filmoznawstwie – prof. K. Klejsa
 4. Czasopisma (filmowe) jako źródło do badań nad polską kulturą filmową – mgr E. Sowiński

Moduł 2 Technologie doświadczenia / teorie mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Media i techniki kulturowe w refleksji nad nowoczesnością (od Waltera Benjamina do Bernarda Stieglera) – prof. T. Majewski
 2. Doświadczenie użytkownika – dr M. Chojnacki
 3. How it’s made?  Strategie kreowania obrazu w kinie, telewizji i innych mediach audiowizualnych – mgr G. Habryn
 4. Teorie nowych mediów – prof. M. Ożóg

Moduł 3 Analiza / krytyka, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Antysemityzm i film – mgr O. Wesołowska
 2. Mleko i animacja - jak badać wytwórnie filmów animowanych – dr E. Ciszewska
 3. Strategie transmedialne – dr K. Prajzner
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze – prof. R. Kluszczyński

II rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 25.09.2023 od 20:00 – 29.09.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-Z-23/24-M2

Limit: min. 6 - max. 30 osób


Moduł 7 Historia / archiwum, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Analizy sieci społecznych w badaniach historii twórczości audiowizualnej – dr M. Pabiś
 2. Historia sztuki nowych mediów – prof. M. Ożóg
 3. Kino Republiki Weimerskiej 1919-1933 – prof. T. Kłys
 4. Praktyki archiwizacji gier wideo – dr M. Chojnacki

Moduł 8 Polityki mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Europejskie polityki publiczne wobec przemian przemysłu audiowizualnego – dr M. Pabiś
 2. Pierwsza dekada nowego kina. Kinematografia polska w latach 1944-1955 – mgr J. Grzechowiak
 3. Sztuka protestu w przestrzeni medialnej - prof. R. Kluszczyński
 4. Społeczeństwo obywatelskie w dobie nowych mediów – prof. M. Ożóg

Moduł 9 Dystrybucja / obiegi medialne, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Antropologia nowych mediów – dr P. Sołodki
 2. Obiegi filmowe w ujęciu historycznym – mgr E. Sowiński
 3. Kulturowa historia płyt wizyjnych w Polsce – prof. P. Sitarski
 4. Uczestnictwo w kulturze gier komputerowych – dr D. Staszenko-Chojnacka

Studenci II roku kierunków magisterskich: Kultura i sztuka współczesna oraz Media audiowizualne i kultura cyfrowa, którzy chcieliby z wyprzedzeniem zrealizować konwersatorium do wyboru z oferty Instytutu (przypisane do IV semestru studiów, możliwe do realizacji awansem od II semestru), proszeni są o zapisywanie się bezpośrednio u wykładowców – mailowo lub osobiście w czasie pierwszych zajęć. Student/ka dokonuje wyboru z powyższej oferty dla obydwu kierunków magisterskich (z wyjątkiem Warsztatów na KiSW – 3 pkt.). Wykładowcy przyjmują zapisy w dn. 3-9 października 2023 r., a więc po zakończeniu rejestracji na zajęcia obligatoryjne, kiedy zamknięte zostaną podstawowe listy uczestników zajęć.  

Zachęcamy Państwa do zaliczenia awansem przynajmniej części konwersatoriów do wyboru z IV semestru już w sem zimowym, szczególnie te osoby, które do tej pory w ogóle tego nie zrobiły. W semestrze letnim dostęp do zajęć, które Państwa interesują może być ograniczony ze względu na liczebność I roku na obydwu kierunkach magisterskich.

 

Sem. zimowy 2023/2024

Kierunek: Kultura i sztuka współczesna 

studia II stopnia, II rok 

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOS i polega na zapisaniu się studenta na warsztaty do wyboru. Student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych tematów. 

Termin: 02.06.2023 od godz.19:00 – 05.06.2023 do godz. 23:59  

Kod rejestracji:01-DUKSW-Z-23/24-WR2 dla II roku w Z-23/24  

Rejestracja odbywa się przez stronę usosweb.uni.lodz.pl 

Limit: zapisy bez górnego limitu; limit, od którego grupa zostanie uruchomiona: min. 8 osób. 

Opis rejestracji: 01-DUKSW-Z-23/24-WR2 Wydz. Filologiczny. Kultura i sztuka współczesna II rok, rejestracja na warsztaty Z-23/24, Warsztat jeden z dwóch: 

1) Warsztat rzecznika prasowego, dr Monika Wąsik-Linder 

Sylabus: dostępny jest TUTAJ

2) Metody i metodologie badań, prof. Karolina Prykowska-Michalak 

Sylabus: prosimy o kontakt bezpośrednio z prowadzącym zajęcia.

 • Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.
 • Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.
 • Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.
 • Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi.
 • Student nie może zaliczyć dwukrotnie zajęć o takim samym tytule: tj. raz jako standardowych zajęć kursowych, a drugi raz jako zajęć fakultatywnych/do wyboru.
 • Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, skorygowaną listę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do 16 października br.
 • Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.
 • Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1.     otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2.     dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3.     zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU / FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW I I II STOPNIA IKW SEMESTR LETNI 2022-23

Wybór wg siatek kierunków:

 • Filmoznawstwo (III rok),

 • Kulturoznawstwo (I, II, III rok),

 • Nowe media i kultura cyfrowa (III rok),

 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk (I, II, III rok),

 • Twórcze pisanie (I, II, III rok)

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS.

Termin: 14.02.2023 od godz. 19:00 do 19.02.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-22/23-B-LI

Limit – jeśli nie zaznaczono inaczej nieprzekraczalny limit liczebności grupy wynosi 30 osób

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji Instytutu Kultury Współczesnej:

 1. Kulturowe konteksty kuchni i kulinariów – dr Ł. Biskupski
 2. Miejska kultura przyjemności 1870-1933 – dr M. Wąsik-Linder
 3. Polskie tradycje badań nad kulturą – prof. T. Majewski
 4. Dźwięki miasta – audiopejzaże współczesności – dr J. Anders-Morawska
 5. Produkcja i programowanie tańca współczesnego – mgr S. Nieśpiałowska-Owczarek
 6. Muminki jako fenomen kulturowy – filozofia, opowieść multimedialna, podwójny adresat – prof. J. Płuciennik, prof. P. Suvilehto (Finlandia); limit 5, zajęcia z programu UNIC, język wykładowy: angielski
 7. Polskie strachy i lęki – literatura, historia i okolice – dr J. Podolska
 8. Standardy scenariopisarstwa – dramaturgia i format (nie dla I roku twórczego pisania) – dr. L. Karczewski
 9. Fotografia i literatura – prof. M. Gołąb
 10. Audience Development for Theatre Manegament – dr D. Nielsen/ zaj. łączone z Erasmusem, limit 15; język wykładowy: angielski
 11. Rynek sztuki – dr D. Leśnikowski
 12. Fuga – japońska tradycja życia estetycznego – mgr K. Wielechowska
 13. Filmy dla graczy – od adaptacji gier do kina przesiąkniętego growości – dr K. Jędrasiak
 14. Interaktywna groza. Klasyczny i postklasyczny horror w grach wideo – dr D. Staszenko-Chojnacka
 15. Nowe media w sztukach performatywnych – dr M. Wąsik-Linder/ zajęcia łączone z specj. NM, limit 25 miejsc
 16. Remake i sequel w kulturze filmowej – mgr Sz. Szul/ zaj. łączone ze specj. F.– limit 20 miejsc
 17. Archiwistyka i muzealnictwo w kulturze filmowej – dr E. Ciszewska/ zaj. łączone ze specj. F – limit 20 miejsc
 18. Warsztat telewizji i wideo internetowego – mgr G. Habryn/ zaj. łączone ze specj. F – limit 5 miejsc

Studenci Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych zgodnie z programem studiów muszą wybrać i zaliczyć w semestrze letnim jeden kurs z dwóch oferowanych na każdym roku studiów (studenci I roku wybierają jeden kurs A; studenci II roku – jeden kurs C, a studenci III roku – jeden kurs G).

I rok – kurs oznaczony literą A, limit miejsc 25:


Komiks w kulturze współczesnej: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8lDXipZwfddirzTIs_yNahrXLv0VYtJhPCTtMAIBE5Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d7605c9-5f40-4244-895e-cddd4b885dd0&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


Fotografia - historia i estetyka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amvRaF0uBuhqqEw53F0LqhHsvePNOAmyzQqarbitd6341%40thread.tacv2/conversations?groupId=3840c0a7-6586-43ff-8ddc-8d9f7b730304&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


II rok – kurs oznaczony literą C, limit miejsc 19:


Reprezentacje historii w mediach audiowizualnych: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSnS6dYuILKDGJ5VQhVkH06h9ohCZ2Tpp0JKEgsjE-9c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=775ec84e-42c7-4c28-922d-9948139a99b9&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


Film i media audiowizualne dla dzieci: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKaa6bTAaC6hdzWOw0hVBIRLhsv8KpR7nKQ1rWpRkT6E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=38678524-5142-4f71-a7a1-aed88f874cb0&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


III rok – kurs oznaczony literą G, limit miejsc 10:


Reklama w cyfrowych mediach audiowizualnych: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajZGrp3zaiqw5u0QIxkOl6TU4-jBR5MzqjMlUwmppdzE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ded7f79-e82d-4aef-96d9-3f651faf72c1&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


Kino polskie w perspektywie międzynarodowej: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a00SgFPucLATgv7DGOxkpw1t1Tbc6HrVZxAfpdg6dnLo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=61dabe98-9a0e-45c8-8ef1-53693fb635dd&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b


Prowadzący kursy zaakceptują Państwa zgłoszenia w kolejności ich napływania, do podanych wyżej limitów, w ciągu 24 godzin.


W razie wątpliwości proszę zajrzeć do programu studiów. Opisy kursów znajdują się tutaj: Kursy do wyboru.

Wybór odbędzie się poprzez dołączenie do zespołu MS Teams danego kursu. W poniedziałek 13 lutego o godzinie 18.00 na stronie IKW, w tej informacji, którą właśnie Państwo czytają, podane zostaną linki, za pomocą których można będzie dołączyć do wybranego kursu. Proszę upewnić się, że dołączają Państwo do kursu przeznaczonego dla Państwa roku. Prowadzący kursy zaakceptują Państwa zgłoszenia w kolejności ich napływania, do podanych wyżej limitów, w ciągu 24 godzin.

 

KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 01.02. 2023 od godz. 19.00 do 05.02.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-L-22/23-M1

Limit: 10 osób


Propozycje zajęć dla kierunku Kultura i sztuka współczesna:

Moduł 4. Praktykowanie teorii (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Perspektywy badań nad sztukami wizualnymi – prof. A. Rejniak-Majewska

Zaangażowanie, kontrkultura, ekokrytyka – od teorii do praktyki – dr P. Owczarek

Narracje współczesności – prof. B. Śniecikowska

Antropologia widowisk – mgr K. Wielechowska

 

Moduł 5. Kultury aktywizmu (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Sztuka demokratyczna – prof. K. Prykowska-Michalak; dr D. Nielsen

Literatura protestu w kulturze popularnej – prof. J. Płuciennik

Współczesne ruchy społeczne – dr K. Dzwonkowska-Godula

Aktywizm artystyczny – dr P. Olkusz, dr T. Załuski

 

Moduł 6. Kuratorstwo i promocja sztuki (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Muzeum sztuki – teorie i praktyki – mgr N. Słaboń

Praktyki i projekty kuratorskie – dr J. Michalik-Tomala

Promocja literatury i rynek wydawniczy – dr I. Adamczewska-Baranowska

Projektowanie wystaw – mgr A. Pindera (MS2)


MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 01.02. 2023 od godz. 19.00 do 05.02.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-L-22/23-M1

Limit: 25 osób


Propozycje zajęć dla kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa:

Moduł 4. Estetyki/ autorzy/ gatunki (należy zapisać się na 2 przedmioty)

„Eric Rohmer – Balzak kina” – prof. T. Kłys

Konteksty filmu brytyjskiego – prof. A. Piskorz

Rodzaje sztuki nowych mediów – prof. R. Kluszczyński

Estetyka cyberkultury – dr M. M. Chojnacki

 

Moduł 5. Kreacja/ produkcja (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Finansowanie produkcji filmowej w Polsce – mgr M. Krymarys

Studio filmowe im. K. Irzykowskiego – kultura produkcji i polityka programowa – mgr E. Sowiński

Cyfrowy przemysł kreatywny – dr M. M. Chojnacki

Praktyki designu – prof. M. Składanek

 

Moduł 6. Narracje audiowizualne (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Dominanty diegetyczne a modele narracji filmu – prof. T. Kłys

Strategie analizy tekstów audiowizualnych – prof. M. Jakubowska

Narracja przez otoczenie – dr K. Prajzner

Narracje interaktywne – dr M. Górska-Olesińska

 

Studenci I roku studiów magisterskich (KiSW, MAiKC), którzy chcą z wyprzedzeniem zrealizować wybrane zajęcie kursowe jako fakultatywne (z IV semestru), proszeni są o mailowe zgłoszenia do prowadzących, jednak dopiero po zamknięciu rejestracji przez USOS na zajęcia obligatoryjne (modułowe). Po przyjęciu do grupy student ma obowiązek się upewnić się, że został dopisany do listy w USOS na zgłoszonych przez siebie zasadach (fakultet).


Kultura i sztuka współczesna II rok

Media audiowizualne i kultura cyfrowa II rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji wyłącznie przez system USOS.

Termin: 13.02.2023 od 19:00 – 17.02.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-22/23-B-M2                  

Limit: 30 osób

Studenci II roku studiów magisterskich (jw.) wybierają zajęcia fakultatywne (w siatkach oznaczone jako do wyboru) z oferty swojego kierunku lub drugiego kierunku magisterskiego. W przebiegu studiów należy zrealizować łącznie 3 kursy fakultatywne, wskazane w programie studiów. Proszę pamiętać o kursach do wyboru realizowanych awansem, by nie przekroczyć potrzebnej do zamknięcia studiów liczby punktów ECTS.

Zapisy na zajęcia odbywają się w podanym wyżej terminie, po zamknięciu rejestracji na zajęcia modułowe dla I roku. Udostępnione zostaną Państwu kursy, na których pozostaną jeszcze wolne miejsca, zatem nie będzie to raczej pełna oferta przedmiotów.  

Ważne: studenci II roku mają obowiązek zrealizować zajęcia ogólnouczelnianie (KiSW za 3 pkt., MAiKC za 4 pkt.) Proszę wybierać kursy z oferty ogólnouczelnianej lub z oferty Instytutu (dopuszczalna jest 5 punktowa nadwyżka punktów w przebiegu całych studiów), ale liczyć ten kurs odrębnie. Nie można zgłaszać tych samych zajęć podwójnie, tj. jednego zrealizowanego kursu policzyć sobie dwa razy.

Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.

Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, skorygowaną listę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do dnia 3 marca.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW NA ZAJĘCIA DO WYBORU DLA KIERUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W SEM. ZIMOWYM 2022/23

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH – studia I stopnia wg siatek kierunków: filmoznawstwo (III rok), kulturoznawstwo (II i III rok), nowe media i kultura cyfrowa (III rok), produkcja teatralna i organizacja widowisk (II i III rok), twórcze pisanie (II i III rok)

Rejestracja przez system USOS.

Termin: 26.09.2022 od godz. 19:00 do 02.10.2022 do godz. 23:59.

Kod rejestracji: 01-IKW-Z-22/23-B-LI

Jeśli nie zaznaczono inaczej, student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW:

Jeśli nie zaznaczono inaczej, maksymalna i nieprzekraczalna ilość osób w grupie to 30 osób.

 

 1. Język, wiedza, doświadczenie. Teoria i praktyka eseju – dr P. Owczarek
 2. Polska – Japonia. Poezja i sztuki wizualne w perspektywie transkulturowej – prof. B. Śniecikowska
 3. „A co by było gdyby naprawdę otworzyć oczy?” Warsztaty herstoryczne z elementami twórczego pisania – M. Zdanowska (Dom Literatury)
 4. Poszerzone przestrzenie słowa. Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy literata (warsztaty we współpracy z PJATK) – tylko dla studentów twórczego pisania, limit 10 osób – dr A. Przybyszewska
 5. Status zwierząt pozaludzkich w kulturze, prawie i filozofii – mgr P. Chuszcz
 6. Konstruowanie obrazu fotograficznego – mgr A. Wawrzoła
 7. Między sztukami wizualnymi, performansem i tańcem – dr K. Słoboda
 8. Dokument interaktywny – teorie i praktyki – dr M. Górska-Olesińska, dr P. Sołodki, prof. M. Składanek
 9. Od zwiastuna do solucji – paratekstualność gier wideo – dr M. Chojnacki
 10. Podstawy psychologii rozwojowej z elementami analizy transakcyjnej, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (spec. scenariopisarstwo) – limit 7 osób – mgr A. Kaczuba
 11. Ekranizacje literatury polskiej, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (spec. scenariopisarstwo) – limit 7 osób – prof. A. Izdebska
 12. Planowanie i realizacja wydarzeń filmowych, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (specj. krytyka i promocja) – limit 7 osób – mgr A. Michalska
 13. Etyka mediów, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (spec. telewizja i wideo) – limit 7 osób – dr J. Miksa
 14. Praktyki teatru alternatywnego – dr D. Leśnikowski
 15. Cultural Product in Theatre Management – dr D. S. Nielsen/ zajęcia łączone z Erasmusem
 16. Przekład list dialogowych – mgr M. Paśnik

 

Studenci kierunków I stopnia IKW w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać zaproponowane wyżej zajęcia bądź dowolny 28-godzinny kurs prowadzony w Instytucie Kultury Współczesnej, jeśli można przyznać za niego 4 punkty ECTS i nie koliduje on w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs. Studenci kulturoznawstwa (po uzgodnieniu z prowadzącym proseminarium lub seminarium licencjackie), produkcji teatralnej i twórczego pisania wybierają wówczas z oferty innych kierunków. Studenci filmoznawstwa i nowych mediów mogą skorzystać z oferty pozostałych kierunków, a także dokonywać wyboru w ramach modułów specjalizacyjnych na kierunku macierzystym lub zajęć do wyboru A-G na filmoznawstwie.

W razie wątpliwości lub trudności z wyborem prosimy o kontakt z prof. Agnieszką Gawron, prof. Piotrem Sitarskim lub koordynatorami jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach (NM- prof. Marcin Składanek, TP – prof. Agnieszka Gawron, F – prof. Konrad Klejsa, K – dr Piotr Olkusz, PT – prof. Karolina Prykowska-Michalak).

 

Propozycje zajęć dla kierunku Kultura i sztuka współczesna

 I rok

Zapisy na zajęcia, ze względu na późny termin 2 rekrutacji nie odbywają się przez USOS. W terminie podanym poniżej zostanie Państwu udostępniony aktywny link, w którym każdy student/ka powinien/powinna imiennie zapisać się na zajęcia wybierając obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 28.09.2022 od godz. 10.00 do 29.09.2022 do godz. 10.00

Forma zapisów: Rejestracja internetowa została zamknięta. Osoby, które nie zapisały się na zajęcia w terminie rejestracji, mogą to zrobić na spotkaniu organizacyjnym pierwszego roku: 30.09.2022 godz. 10:00, sala 2.20 lub mailowo, bezpośrednio u wykładowców prowadzących wybrany kurs. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl

Limit: 17 osób

 

Moduł 1 Nowoczesność, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku – prof. A. Rejniak-Majewska/ dr T. Załuski
 2. Literatura nowoczesności i ponowoczesności – prof. B. Śniecikowska
 3. Miasta nowoczesności – dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz
 4. Performanse off-off Broadway – prof. M. Budzowska

Moduł 2 Pamięci/ tożsamości/ historie, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Literatura i kultury pamięci – prof. D. Szajnert
 2. Literatura, pamięć, historia – prof. N. Lemann
 3. Performatywne praktyki tożsamościowe – mgr K. Wielechowska
 4. Sztuki wizualne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r. – dr T. Załuski

Moduł 3 Organizacja systemów kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Idea instytucji  publicznej – dr P. Olkusz/ dr A. Różalska
 2. Organizacja wystaw – dr D. Leśnikowski
 3. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej – dr J. Podolska
 4. Systemy organizacji teatrów w Europie – prof. K. Prykowska-Michalak

 

II rok      

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu oraz 1 warsztat praktyczny z dwóch proponowanych:

Termin: 28.09.2022 od 19:00 – 02.10.2022 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-22/23-M2

Limit: 30 osób

 

Moduł 7 Przemysły kultury, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Gastronomia jako przemysł produkcji kulturalnej – dr Ł. Biskupski
 2. Kreatywność i inne grzechy. Praca w przemysłach kultury – dr K. Franczak
 3. Literatura popularna – prof. A. Izdebska
 4. Społeczno-kulturowe konteksty telewizji – dr A. Różalska

Moduł 8 Współczesna kultura artystyczna, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Krytyka literacka – prof. B. Śniecikowska
 2. Literatura najnowsza w Polsce i na świecie – dr J. Dynkowska
 3. Performanse współczesności – dr J. Michalik-Tomala
 4. Sztuka globalna – dr T. Załuski

Moduł 9 Obserwatorium kultury, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Badania publiczności w instytucjach kultury – dr P. Olkusz
 2. Diagnozy, strategie i praktyki – krajowa i samorządowa polityka kulturalna w Polsce – dr P. Owczarek
 3. Kultura współczesna – słowa kluczedr K. Franczak
 4. Od badania do rozwoju publiczności: metoda Theatre Talksdr D. S. Nielsen

 

Warsztat praktyczny, ck 28 g. (wybieramy 1 propozycję)

Termin: 28.09.2022 od godziny 19:00 do 02.10.2022 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-22/23-WR

Limit: do 30 osób

 1. Laboratorium reportażu – dr I. Adamczewska-Baranowska
 2. Warsztat rzecznika prasowego – dr M. Wąsik-Linder

 

 

Propozycje zajęć dla kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa

 I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 28.09 2022 od godz. 19.00 do 02.10.2022 do godz. 23.59

Kod rejestracji:  01-DUMAKC-Z-22/23-M1

Limit:  30 osób

 

Moduł 1 Strategie badań mediów, ck 56g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Badania mediów społecznych – dr P. Sołodki
 2. Badanie gier komputerowych – dr M. Chojnacki
 3. Wywiady i historie mówione w badaniach filmoznawczych – prof. K. Klejsa
 4. Źródła w badaniach nad historią polskiej kultury filmowej – mgr E. Sowiński

Moduł 2 Technologie doświadczenia / teorie mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Domowe praktyki ekranowe – prof. P. Sitarski
 2. Doświadczenie użytkownika – dr M. Chojnacki
 3. How it’s made? Strategie kreowania obrazu w kinie, telewizji i innych mediach audiowizualnych – mgr G. Habryn
 4. Teorie nowych mediów – dr M. Górska-Olesińska, dr K. Jędrasiak

Moduł 3 Analiza / krytyka, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. 1. Analiza i krytyka okulocentryzmu w filmie – prof. M. Jakubowska
 2. Festiwale filmowe – dr E. Ciszewska
 3. Strategie transmedialne – dr K. Prajzner
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze – prof. R. Kluszczyński

 

II rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 28.09. 2022 od godz. 19.00 do 02.10.2022 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-Z-22/23-M2

Limit: 13 osób

 

Moduł 7 Historia / archiwum, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Historia/ przeszłość we współczesnym filmie fabularnym – prof. N. Korczarowska-Różycka
 2. Historia sztuki nowych mediów – prof. M. Ożóg
 3. Strach zżerać ciało. Tożsamość narodowa i seksualna w filmach Rainera Wernera Fassbindera – prof. T. Kłys
 4. Retrogaming – konteksty, teorie i praktyki – dr K. Jędrasiak

Moduł 8 Polityki mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Feministyczny aktywizm medialny – dr D. Rode
 2. Konteksty polityczne kinematografii PRL w latach 1957-1989 – mgr J. Grzechowiak
 3. Polityki publiczne wobec filmu – wybrane aspekty – mgr I. Tsibets
 4. Społeczeństwo obywatelskie w dobie nowych mediów – prof. M. Ożóg

Moduł 9 Dystrybucja / obiegi medialne, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Antropologia nowych mediów – dr P. Sołodki
 2. Dystrybucja filmowa i telewizyjna w późnym PRL-u – mgr E. Sowiński
 3. Kulturowa historia DVD w Polsce – prof. P. Sitarski
 4. Uczestnictwo w kulturze gier komputerowych – dr D. Staszenko-Chojnacka

 

Studenci II roku kierunków magisterskich: Kultura i sztuka współczesna oraz Media audiowizualne i kultura cyfrowa, którzy chcieliby z wyprzedzeniem zrealizować konwersatorium do wyboru z oferty Instytutu (przypisane do IV semestru studiów, możliwe do realizacji awansem od II semestru), proszeni są o zapisywanie się bezpośrednio u wykładowców – mailowo lub osobiście w czasie pierwszych zajęć. Student/ka dokonuje wyboru z powyższej oferty dla obydwu kierunków magisterskich (z wyjątkiem Warsztatów  na KiSW – 3 pkt.). Wykładowcy przyjmują zapisy w dn. 4-10 października 2022 r., a więc po zakończeniu  rejestracji na zajęcia obligatoryjne, kiedy zamknięte zostaną podstawowe listy uczestników zajęć.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rejestracje (z wyjątkiem I roku Kultury i sztuki współczesnej) odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl. W innych przypadkach pytania dotyczące zapisów na zajęcia prosimy kierować na adres: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl lub piotr.sitarski@uni.lodz.pl

Sylabusy zajęć do wyboru (fakultatywnych dla I stopnia i modułowych dla II stopnia) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym poziomem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I stopnia studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Po rejestracji na zajęcia (zarówno na I, jak i II poziomie studiów) niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę zatwierdza prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, korektę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do dnia 17 października.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).