Norway Grants logo

eeagrants.org


Transnarodowe kino Agnieszki Holland

Projekt badawczy finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, nr 2020/37/K/HS2/02327

Celem projektu jest analiza filmowej i telewizyjnej twórczości Agnieszki Holland w perspektywie wyznaczanej przez trzy kierunki współczesnych badań nad filmem i mediami: teorię autorstwa filmowego i medialnego, koncepcję transnarodowego kina i mediów oraz feminizm i globalne kino kobiet. Agnieszka Holland zaczynała swą karierę filmową jako zaangażowana politycznie twórczyni „kina moralnego niepokoju”, później kontynuowała ją w obszarze europejskiego i transnarodowego kina artystycznego, by wreszcie spróbować (z powodzeniem) sił w wysokobudżetowych hollywoodzkich projektach filmowych i serialach produkowanych przez globalne platformy telewizyjne. Po 1989 roku na powrót angażuje się w polskie życie filmowe i polityczne. Jeśli mówimy dzisiaj o globalizacji współczesnego kina, Agnieszka Holland reprezentuje tę tendencję w sposób doskonały.

Efektem realizacji projektu będzie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości Agnieszki Holland.


Twarze - zdjęcie z otwarcia wystawy

Otwarcie wystawy “Twarze Agnieszki Holland” w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 15 listopada, 2013 roku. Fot. Anna Michalska


Kierownik projektu:

Dr Elżbieta Ostrowska

Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1988-2004 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. W latach 2005-2021 – Associate Lecturer w Department of English and Film Studies Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Odbyła staże naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Reading i University of Sussex (Wlk. Brytania). Wykładała w University of Pittsburgh, University of Oxford, University of Princeton. Opublikowała między innymi The Cinematic Bodies of Eastern Europe and Russia (współredakcja z Ewą Mazierską i Matildą Mroz (Edinburgh University Press 2016) Women in Polish Cinema (współautorstwo z Ewą Mazierską, Berghahn Books, 2006), The Cinema of Roman Polanski: Dark Spaces of the World (współredakcja z Johnem Orrem, Wallflower, 2006), The Cinema of Andrzej Wajda: The Art of Irony and Defiance (współredakcja z Johnem Orrem, Wallflower, 2003), Przestrzeń filmowa (Rabid, 2000). Jej artykuły ukazały się między innymi w Slavic Review, Studies in European Cinema, Studies in Eastern European CinemaHolocaust and Genocide Studies, and Feminist Encounters.

Publikacje Elżbiety Ostrowskiej na temat twórczości Agnieszki Holland:


Asystent naukowy:

Mgr Jarosław Grzechowiak

Filmoznawca i historyk filmu polskiego. Absolwent kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo i wiedza o mediach) na Uniwersytecie Łódzkim oraz socjologii (specjalizacja: Komunikacja Zintegrowana - Reklama, Public Relations, Branding) w Collegium Civitas. Doktorant Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego. Współautor publikacji na temat historii filmu polskiego – m.in. Musi zostać rysa. Przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna (2012), Kultura filmowa współczesnej Łodzi (2016), Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe (2018) oraz artykułów publikowanych w „Kinie” i „Kwartalniku Filmowym”. Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium projektu. Kierownik grantu naukowego PRELUDIUM Kino polskich "zespołów partyjnych" w latach 1977-1991.


  Realizacja projektu:

  1.Prezentacja projektu oraz dyskusja na jego temat na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, 17 lutego, 2021.


  2. Prezentacja projektu na zebraniu naukowym Katedry Filmu I Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, 15 grudnia, 2021r.

  widok miasta z rzeką i mostem

  Plik z prezentacją projektu znajdą Państwo tutaj: PREZENTACJA


  3. Prezentacja referatu “To Kill a Priest: “Righteous Anger” in Spoor (2017) by Agnieszka Holland”, na 52 Konwencie ASEEES, 1-3 grudnia, 2021, New Orleans, Virtual Sessions.

  ASEES Conference

  52 doroczny konwent ASEEES, 1-3 grudnia 2021, Nowy Orlean, sesja online.


  4. Wykład wprowadzający na temat twórczości Agnieszki Holland do filmu w jej reżyserii  Obywatel Jones prezentowanego w ramach projektu Otwarta Łódź w Centrum Dialogu Marka Edelmana.

  Wykład w Centrum Dialogu


  5. Publikacja artykułu naukowego „Duma i uprzedzenie – krytyczne dyslokacje filmu «Zabić księdza» Agnieszki Holland”, Kwartalnik Filmowy, (116), pp. 146-170. doi: 10.36744/kf.918.https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/918; artykuł jest również dostępny w Repozytorium UŁ (RUŁ), URI http://hdl.handle.net/11089/42630


  6. Udział w dyskusji wokół 116 numeru Kwartalnika Filmowego, w którym został opublikowany artykuł „Duma i uprzedzenie”, 7 marca, 2022r.

  Dyskusja online


  7. Wygłoszenie dwóch wykładów na temat filmowych adaptacji klasyki literackiej zrealizowanych przez Agnieszkę Holland dla nauczycieli szkół średnich i podstawowych, zorganizowanych przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, 8 i 9 marca, 2022r.


  8. Wygłoszenie dwóch wykładów dla międzywydziałowego kursu “Contemporary approaches to film and screen studies” dla studentów Szkoły Doktorskiej na UŁ, 14 i 21 marca, 2022r.


  9. Wykład “(Nie)obecna Agnieszka Holland” dwygłoszony na seminarium grupy badawczej ‘“Out of Frame”. The Forgotten Actresses and Career Women in Polish Cinema’ na Uniwersytecie Jagiellońskim, 6 kwietnia, 2022r.

  Seminarium w Krakowie


  10. Referat “Agnieszka Holland in FAMU – towards transnational authorship”. Wygłoszony na 15. Konferencji NECS Epistemic Media: Archive, Atlas, Network, Bukareszt, 21-26 czerwca, 2022r.

  NECS Bucharest


  11. Referat „Agnieszka Holland: performing authorship”. Wygłoszony na konferencji online zorganizowana przez naukowe czasopismo Studies in Eastern European Cinema, 17 czerwca, 2022r.


  12. Publikacja artykułu “Secret Agents, Informers, and Traitors: Agnieszka Holland’s Fever(Gorączka, 1980)”, Studies in Eastern European Cinema, (2022) DOI: 10.1080/2040350X.2022.2125221


  13. Referat “Agnieszka Holland’s Angry Harvest (1985): Polish memory of the Holocaust revisited” wygłoszony na międzynarodowej konferencji “Totalitaryzm w literaturze i filmie”, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 1-3 października 2022.


  14. Referat “Towards recognition of Agnieszka Holland’s contribution to women’s cinema”. International Conference “Doing Women’s Film and Television History VI: Changing Streams and Channels”. 14 – 16 czerwca 2023, University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania.

  Konferencja

  Konferencja


  15. “Agnieszka Holland: artystka? aktywistka? intelektualistka?”, IV Zjazd Filmoznawców „Narracje – teorie, strategie, konteksty”, Warszawa, 28-30 czerwca 2023

  Zjazd filmoznawców


  16. Wykład wprowadzający do filmu Agnieszki Holland Gorączka (1980). Muzeum Kinematografii, Łódź, 5 października 2023. 

  dr Ostrowska prowadząca wykład


  17. Referat: “Transnational perspective on the Holodomor in Agnieszka Holland’s Mr. Jones (2019)”, Genealogies of Memory 2023: Pandemics, famines and industrial disasters of the 20th and 21st centuries, Warszawa, 22-24 listopada 2023.

  prof. Ostrowska w trakcie wykładu

  18. Wydarzenie zamykające – prezentacja rezultatów projektu, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki, 23 lutego 2024

  Plik z prezentacją zamykającą projekt znajdą Państwo tutaj: PREZENTACJA2

  Prof. Ostrowska i Prof. Sitarski