Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

Opis zadań

Obszar dydaktyki

- Prowadzenie kierunku studiów I stopnia: Nowe media i kultura cyfrowa.

Studia Nowe Media i Kultura Cyfrowa pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności: historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych.

- Współprowadzenie kierunków studiów II stopnia Media Arts Cultures (MediaAC) oraz Media Audiowizualne i Kultura Cyfrowa.

Collaborating towards a common goal, MediaAC Consortium is built upon long-standing collegial ties within academia and the cultural sector. Danube University Krems, Aalborg University, University of Lodz, City University Hong Kong (<2019), Lasalle College of the Arts (>2019), numerous Associated Partners and the MediaAC Network at large.

MediaAC answers the needs of the evolving fields related to the future and heritage of Media Arts Cultures through internationally advanced teaching in the Media Arts with an innovative combination of pedagogical foci, trans-disciplinary approaches, and critical thinking in connection to the needs of academic and non-academic stakeholders.


Obszar badań naukowych

Zainteresowania badawcze zespołu Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej skupiają się w pięciu głównych obszarach:

  • problematyka teorii i historii mediów i nowych mediów oraz związanych z nimi praktyk komunikacyjnych i instytucji medialnych
  • zagadnienia współczesnej kultury kształtującej się wokół nowych mediów – partycypacja, media społeczne, Web 2.0 i 3.0, wirtualizacja jednostek i wspólnot, kształtowanie się społeczeństw sieciowych
  • szeroko rozumiana sztuka nowych mediów – od video art i sztuki cybernetycznej do interaktywnych praktyk sieciowych – rozważana zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i historycznym
  • teoria, historia i krytyka gier komputerowych, zagadnienia narracji interaktywnej, gry w sztuce i kulturze masowej
  • projektowanie nowych mediów, projektowanie interakcji i doświadczenia – teoria, historia i analiza praktyk designu w kontekście rozwoju cyfrowych technologii komunikacyjnych oraz narzędzi kreatywnych.

Dane kontaktowe

Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-51-33 e-mail: www: www.media.uni.lodz.pl