• INSTYTUT
  • MILLION DIFFERENT LOVES?! O POLITYCE CIAŁA I POŻĄDANIA W KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ

9-21 października 2006, Łódź, Polska
2-4 listopada 2006, Lipsk, Niemcy


Konferencja „million different loves?! o polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej” odbywająca się w Łodzi i Lipsku jest jedną z dwóch części polsko-niemieckiego projektu o tej samej nazwie. Aby połączyć uniwersytecką teorię z praktyką artystyczną, integralną część będzie stanowić odbywający się w obu miastach Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmu Queer.
Przedmiotem konferencji będą zarówno audiowizualne strategie przedstawiania stałych, a przez to wykluczających, układów binarnych, jak męskość/kobiecość, hetero/homo, biały/czarny, pełno/niepełnosprawny, etc. jak również kwestionowanie i negowanie klasyfikacji grupowych, nadawanie nowych znaczeń i odniesień obowiązującym wzorom, a także wprowadzanie alternatyw w konstruowaniu tożsamości. Interesują nas głównie teksty obracające się wokół tematyki gender, filmoznawstwa, teatrologii, filozofii oraz historii sztuki; również nauk politycznych czy socjologii, jednak w odniesieniu do kultury audiowizualnej. Nie chcąc ograniczać problematyki sesji jedynie do wymienionych zagadnień zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji tematów. Konferencja jest w założeniu adresowana do studentów oraz młodych pracowników naukowych.

Propozycje tematów:

  •  teoria queer zarówno w szeroko pojętych sztukach audiowizualnych jak i w dyskursie interdyscyplinarnym;
  • strategie wykluczenia i marginalizacji tzw. seksualności nienormatywnych na poziomie przedstawień audiowizualnych;
  • [de-]konstrukcja męskości/kobiecości/transseksualnosci/transgenderowości;
  •  mechanizmy hetero- i homonormatywizmu a kultura audiowizualnego mainstreamu;
  • przedstawianie ciała i spojrzenia „Innego”;
  • rasa, klasa społeczna i gender w kontekście „new queer cinema”;
  • pozycja współczesnej sztuki wideo w kontekście queer;
  • obecność tematyki queer w dyskursie publicznym.

Prosimy o przesyłanie własnych propozycji.

Cele
1. umożliwienie uczestnikom podzielenia się wiedzą na temat teorii queer w odniesieniu do szeroko pojętej kultury audiowizualnej;
2. przyczynienie się do rozwoju dyskursu zajmującego się problemami seksualności w  kontekście gender, ras, klasy społecznej, itp. Są to zagadnienia wprowadzone swego czasu przez studia gender i teorię queer, jednak, zarówno przez polskie jak i niemieckie dyskursy naukowe, często spychane na margines;
3. porównanie i przedyskutowanie polskich oraz niemieckich perspektyw w tematyce queer w celu lepszego ich poznania, a także zbudowania sieci współpracy badawczej oraz skonfrontowania doświadczeń.

Konferencja
Z naszym zaproszeniem zwracamy się do młodych badaczy i badaczek, którzy/które są w trakcie pisania pracy magisterskiej, bądź obronili ją w ciągu kilku ostatnich lat, jak również do młodych pracowników naukowych.
Jeśli wyrażają Państwo chęć wygłoszenia referatu [a także udostępnienia swego tekstu w celu publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym], prosimy o przesłanie abstraktów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2006 [termin został przedłużony] na adres p_solodki@o2.pl.  Do krótkiego streszczenia [ok. 500 słów] prosimy dołączyć tytuł pracy. Cały referat powinien odpowiadać 20-30-minutowemu wystąpieniu.
Prosimy o podanie nazwy uczelni bądź instytucji oraz danych kontaktowych [telefon, email]. Prosimy również o zaznaczenie, gdzie chcieliby Państwo wystąpić z referatem – w Lipsku czy w Łodzi. W przypadku Lipska prosimy o przesłanie abstraktu zarówno w języku polskim jak i angielskim, w przeciwnym razie jedynie w polskim.
Opłata konferencyjna wynosić będzie 120 złotych. O wszelkich szczegółach powiadomimy Państwa po zapoznaniu się z abstraktami.
Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.

Kontakt

Łódź
Paweł Sołodki
Koło Naukowe Filmoznawców UŁ
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz konferencji oraz dyrektor festiwalu filmowego w Łodzi
p_solodki@o2.pl

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki
Opiekun naukowy konferencji w Łodzi
rwk@uni.lodz.pl

Lipsk
Mirko Gust
Institute of Cultural Sciences, Science of Communication and the Media, History of the Arts, University of Leipzig
Sekretarz konferencji oraz dyrektor festiwalu filmowego w Lipsku
milliondifferentloves@yahoo.de   or   mirkogust@web.de

Dr. Rebecca Pates
Institute of Political Science, University of Leipzig
Opiekun naukowy konferencji w Lipsku
pates@rz.uni-leipzig.de