Grupa Badawcza Polska Animacja

Grafika autorstwa Weroniki Wasilewskiej

(see below for the English version)

Zajmujemy się prowadzeniem i inicjowaniem badań z zakresu polskiej animacji filmowej. Dostrzegając potencjał tkwiący w badaniach tego pola, realizujemy działania i projekty – naukowe i popularyzacyjne – poświęcone animacji filmowej. Od początku 2021 roku bierzemy udział w pracach związanych z realizacją międzynarodowego projektu naukowego poświęconego porównaniu pól polskiej i czeskiej animacji filmowej. Zadania obejmują wypracowanie wspólnej metodologii, opracowanie scenariuszy wywiadów i przeprowadzenie rozmów, prace i kwerendy archiwalne. Działania Grupy Badawczej Polska Animacja to także mentoring osób zainteresowanych pisaniem artykułów naukowych, prac licencjackich oraz magisterskich o polskiej animacji. Wspieramy także przygotowywanie wystąpień konferencyjnych i wniosków na badania naukowe.

Działania członków i członkiń Grupy Badawczej Polska Animacja:

PROJEKTY

– realizacja projektu naukowego „Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa”, realizowanego w ramach programu CEUS-UNISONO (2021-2023) przez prof. Pavla Skopala z Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz dr Ewę Ciszewską z Uniwersytetu Łódzkiego;

– realizacja przez Oliwię Nadarzycką projektu pt. „Przemiany produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1960-1968” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego;

– realizacja przez Szymona Szula projektu pt. „Kariera artystyczna Stanisława Lenartowicza w kontekście warunków funkcjonowania Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego;

WYDARZENIA NAUKOWE

Organizacja konferencji naukowej „ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji” 13-14 września 2021, Uniwersytet Łódzki, ONLINE; (w komitecie organizacyjnym: Oliwia Nadarzycka, Szymon Szul; w komitecie naukowym: Ewa Ciszewska); 

Wystąpienia na tejże konferencji: 

Ewa Ciszewska, Instytucjonalizacja animacji w powojennej Łodzi w latach 1945-1955 

Oliwia Nadarzycka, Przemiany profilu produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w latach 1960-1968 

Szymon Szul, Mitodologia Stanisława Lenartowicza. Kariera zapomnianego reżysera Se-Ma-Fora czytana w kontekście “Mitologii” Rolanda Barthesa 

Ewa Ciszewska, Pavel Skopal: Researching on Animation Film Studios in State Socialism   Using Social Network Analysis to compare Se-ma-for and Gottwaldov, wystąpienie na konferencji Studies in Eastern European Cinemas Conference 2021, 28 maja 2021; 

 

PUBLIKACJE

Szymon Szul, Staszek – postać bardziej kameralna. Nieopowiedziana historia Stanisława Lenartowicza, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2021, nr 1, https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/apokalipsa-katastrofa-koniec-przemieszczenia/26/sylwetka-staszek-postac-bardziej-kameralna-nieopowiedziana-historia-stanislawa-lenartowicza/781

Oliwia Nadarzycka, Rozwój produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w latach 1960-1968 – praca magisterska obroniona w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej pod opieką prof. dr hab. Piotra Sitarskiego. 

Oliwia Nadarzycka, Metody organizacji festiwali filmu animowanego w Polsce. Studium przypadku Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, “Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 2021 (17). doi.org/10.31648/mkks.6416 

Ewa Ciszewska, Modalities of Independent Animation in State-Socialist Countries for the Example of Poland, wpis na blogu „animationstudies 2.0” https://blog.animationstudies.org/?p=4058 (data dostępu: 24.05.2021).

Oliwia Nadarzycka, A Brief History of Polish Animation Festivals (1957-2005), wpis na blogu „animationstudies 2.0” https://blog.animationstudies.org/?p=4115 (data dostępu: 26.05.2021). 

 

Kierowniczką naukową grupy jest dr Ewa Ciszewska – ewa.ciszewska@uni.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane włączeniem się w działania grupy.

Projekt finansowany ze środków programu CEUS-UNISONO w ramach Narodowego Centrum Nauki, nr 2020/02/Y/HS2/00015.

 

Poniżej zamieszczamy biogramy aktualnych członków i członkiń grupy

dr Ewa Ciszewska – kierowniczka Grupy Badawczej Polska Animacja. Adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się historią Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For i zarządzania dziedzictwem kulturowym w zakresie animacji. W 2020 r. artykuł Ewy Ciszewskiej Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Łódź) opublikowany w „animation. an interdisciplinary journal” otrzymał Wyróżnienie Honorowe w Konkursie SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award. W projekcie CEUS-UNISONO odpowiada za koordynację projektu, w tym współpracę z partnerem czeskim, koordynację prac zespołu badawczego i rozwiązania merytoryczne oraz koncepcyjne.

dr Michał Pabiś-Orzeszyna – adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. W latach 2016-2019 kierownik Działu Edukacji Filmowej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W 2018 roku kierownik projektu „Kompleksowy program Narodowego Centrum Kultury Filmowej w zakresie upowszechniania wiedzy o kinie”, a w jego ramach koordynator badań kompetencji filmowych uczniów łódzkich szkół. Od 2019 zaangażowany w badania kultury produkcji i recepcji utworów VR/AR (w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi). Od 2016 członek komitetu sterującego European Network for Cinema and Media Studies (www.necs.org). Od 2020 członek komisji konkursowej Łódzkiego Funduszu Filmowego. Od 2021 roku członek rady doradczej projektu „Sustainable Film Production in the Netherlands” (finansowanego przez Netherlands Film Fund). Ostatnia publikacja to książka Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych (2020).

Joanna Banaszczyk – studentka II roku filmoznawstwa i mediów audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się produkcją filmową i telewizyjną od strony praktycznej, a także badaniami związanymi z kulturą produkcji.

Kinga Redlińska – absolwentka kulturoznawstwa (spec. filmoznawstwo) oraz międzynarodowych studiów kulturowych (spec. media i zarządzanie kulturą) na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła program „Fabuła” i „Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy” Akademii Polskiego Filmu. Jest redaktorką portalu filmowego „OldCamera.pl – Wszystko o starym kinie” oraz współautorką książki Twarze i maski. Ostatni wielcy kochankowie kina (2021) pod redakcją dr Agnieszki Czarkowskiej-Krupy. W 2017/2018 r. pracowała jako przewodnik po Se-ma-for Muzeum Animacji, a w 2019 r. jako prowadząca warsztaty animacji poklatkowej i konstruowania XIX-wiecznych zabawek optycznych w Momakinie. Obecnie związana z Biblioteką Miejską w Łodzi.

Martyna Gonciarz – studentka II roku filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Członkini Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, w którym w ramach projektu „Koło Kina” prowadzi podcast o kinematografii czechosłowackiej zatytułowany „Owoce rajskich filmów spożywamy”. Interesuje się kulturą produkcji filmowej, filmem animowanym i kinem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W projekcie CEUS-UNISONO będzie rozwijać kwestię dystrybucji polskiej animacji.

Monika Rawska – kulturoznawczyni, filmoznawczyni, doktorantka w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Publikowała na łamach „Panoptikum”, „Dialogu”, „małej kultury współczesnej” i „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”. Jej główne zainteresowania badawcze to szeroko pojęta kultura popularna (od polskiej literatury obiegu brukowego z przełomu XIX i XX wieku po programy reality), nowe kino gatunków oraz reprezentacje przestrzeni miejskich w filmie. Zajmuje się również projektowaniem i składem publikacji książkowych. Z upodobaniem w ramach swoich działań w projektach badawczych wykonuje wszystko, co żmudne i nudne: skanuje, OCR-uje, uzupełnia bazy danych oraz numeruje kartki w archiwach.

Oliwa Nadarzycka – studentka II stopnia studiów filmoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Entuzjastka kina dokumentalnego i animowanego. Przewodnicząca Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, redaktorka strony internetowej, opiekun oraz prowadząca warsztaty poświęcone budowie i działaniu zabawek optycznych (2017-2019). W 2019 roku dziennikarka redakcji Ińskie Point podczas 46. Ińskiego Lata Filmowego, członkini studenckiego jury 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Animacji StopTrik (2019) oraz członek studenckiego jury 2. edycji Rising of Lusitania (2020). W magazynie „Kalejdoskop” opublikowała wywiad z Piotrem Kardasem na temat Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA w czasie pandemii (2020). W animacji najbardziej interesuje ją wszystko to, czego nie widać na ekranie – proces produkcji i stojący za tym ludzie oraz instytucje. Jednak głównie zaciekawiona jest realizacją filmów żywego planu w studiach animacji. Festival i production studies to jej ulubione obszary badań współczesnego filmoznawstwa.

Szymon Szul – student II stopnia studiów filmoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Członek Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje twórczość filmową Stanisława Lenartowicza (animatora). W czasie wolnym poświęca się działaniom o charakterze artystycznym – opracowuje narracje lokacyjne. Referent na „Electronic Literature Organization Conference 2020’ oraz konferencji naukowej „Książka bez Granic” (2021). Publikował na łamach „The Writing’s Platform” (2021). W projekcie CEUS-UNISONO poświęca się zagadnieniom z pogranicza oficjalnej produkcji filmowej – śledzi obieg marginaliów filmowych w ośrodkach animacji i analizuje sposób ich (ponownego) wykorzystania.

 

Teofila Włodarczyk – absolwentka kulturoznawstwa (spec. filmoznawstwo i promocja sztuki) na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie studentka etnologii i antropologii kulturowej również na tej samej uczelni. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są szeroko pojęta kultura żydowska, konstytuowanie tożsamości, mechanizmy pamięci, mikrohistorie. Zajmują ją także tematy związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką cyrkularną, przemianami społeczno-politycznymi. W projekcie CEUS-UNISONO będzie rozwijać kwestię miejsca i  sytuacji kobiet w strukturach filmowych.

Tomasz Poborca – student filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, absolwent logistyki na Politechnice Łódzkiej, członek Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, autor tekstów krytycznych na portalu „Pełna Sala”, prowadzący bloga „Sorry, takie mamy kino” i koordynator projektu „Koło Kina” – studenckiego podcastu, w ramach którego prowadzi audycję poświęconą twórczości Jean-Luca Godarda. Członek Jury Młodych podczas 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest i członek Jury Społecznego podczas 15. edycji Festiwalu AfryKamera. Interesuje się m.in. historią kina światowego (ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii francuskiej i węgierskiej), teorią i filozofią filmu, oraz ponowoczesnymi warunkami kultury, które wpływają na recepcję filmu.

 

 

 

Polish Animation Research Group
We conduct and initiate research in the field of Polish film animation. Recognizing the potential that lies in the research of this field, we carry out activities and projects – scientific and popularizing – dedicated to animated movies. Since the beginning of 2021, we have been participating in the work connected with the international scientific project devoted to the comparison of the fields of Polish and Czech film animation. Tasks include the development of a common methodology, preparation of interview scripts and conducting interviews, work and archive searches. The activities of the Polish Animation Research Group also include mentoring people interested in writing academic articles, BA and MA theses on Polish animation. We also support the preparation of conference presentations and research proposals. 

The group’ s scientific leader is dr Ewa Ciszewska – ewa.ciszewska@uni.lodz.pl 

If you are interested in joining the group, please contact us. 

This project has been funded by the CEUS-UNISONO programme within the National Science Centre, Poland, No. 2020/02/Y/HS2/00015.

 

 

Activities of the members of the Polish Animation Research Group 

 

PROJECTS 

– the implementation of the scientific project „Animation studios in Gottwaldov and Lodz (1945/47-1990) – Comparative Collective Biography„, carried out under the CEUS-UNISONO programme (2021-2023) by prof. Pavel Skopal from Masaryk University in Brno and Dr. Ewa Ciszewska from the University of Łódź; 

– Oliwia Nadarzycka’s project entitled ‚Transformations of Film Production at the Studio of Small Film Forms Se-Ma-For in Łódź in the Years 1960-1968′ as part of the Students’ Research Grants of the University of Łódź; (2021) 

– Szymon Szul’s project entitled ‚Stanisław Lenartowicz’s artistic career in the context of the operating conditions of the Studio of Small Film Forms Se-Ma-For in Łódź’ as part of the Students’ Research Grants of the University of Łódź; (2021) 

 

ACADEMIC EVENTS 

Ewa Ciszewska, Pavel Skopal: Researching on Animation Film Studios in State Socialism – Using Social Network Analysis to compare Se-ma-for and Gottwaldov, presentation at Studies in Eastern European Cinemas Conference 2021 [online], 28 May 2021; 

Organisation of the scientific conference „ANIMATED, UNANIMOUS. Conference O! Polish Animation” 13-14 September 2021, University of Lodz, ONLINE; (in the organizing committee: Oliwia Nadarzycka, Szymon Szul; in the scientific committee: Ewa Ciszewska);  

Presentations at a conference:  

  • Ewa Ciszewska, The institutionalisation of animation in post-war Łódź in the years 1945-1955 
  • Oliwia Nadarzycka, Transformations of the film production profile in the Studio of Small Film Forms Se-Ma-For in the years 1960-1968 
  • Szymon Szul, Mythodology of Stanisław Lenartowicz. The career of the forgotten director of Se-Ma-For being read in the context of Roland Barthes’ „Mythology” 

 

PUBLICATIONS 

Szymon Szul, Staszek – postać bardziej kameralna. Nieopowiedziana historia Stanisława Lenartowicza, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2021, nr 1, https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/apokalipsa-katastrofa-koniec-przemieszczenia/26/sylwetka-staszek-postac-bardziej-kameralna-nieopowiedziana-historia-stanislawa-lenartowicza/781

Oliwia Nadarzycka, Development of film production in Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For in the years 1960-1968 – MA thesis prepared in the Media and Audiovisual Culture Department under the supervision of Prof. Piotr Sitarski, 2021. 

Oliwia Nadarzycka, Metody organizacji festiwali filmu animowanego w Polsce. Studium przypadku Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, “Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 2021 (17). doi.org/10.31648/mkks.6416 

Oliwia Nadarzycka, A Brief History of Polish Animation Festivals (1957-2005), entry on the blog „animationstudies 2.0” blog.animationstudies.org (date of access: 26.05.2021). 

Ewa Ciszewska, Modalities of Independent Animation in State-Socialist Countries for the Example of Poland, entry on the blog „animationstudies 2.0” blog.animationstudies.org (date of access: 24.05.2021). 

 

Below are the profiles of the current members of the group 

Ewa Ciszewska – head of the Polish Animation Research Group. Assistant professor at the Department of Film and Audiovisual Media at the University of Łódź. She is interested in the history of the Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For and cultural heritage management in animation. In 2020, Ewa Ciszewska’s article “Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Łódź)” published in animation. an interdisciplinary journal received an Honorable Mention in the SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award Competition. In the CEUS-UNISONO project he is responsible for project coordination, including cooperation with the Czech partner, coordination of the research team and conceptual and scientific solutions.   

Martyna Gonciarz – student of Film Studies at the University of Lodz. Member of the Film Studies Student Research Group of the University. She writes and hosts the podcast „Owoce rajskich filmów spożywamy” about the Czechoslovak New Wave. She is an enthusiast of Eastern European Cinema and film production culture. In the CEUS-UNISONO project, she will investigate problems of Polish animation distribution. 

Oliwia Nadarzycka – Graduate of BA and MA in Film Studies at the University of Lodz. Enthusiast of documentary, animated and short cinema. President of the Film Studies Research Group, publicist and editor at Group official website, supervisor and instructor of workshops on the construction of optical toys. In 2019 — a journalist of the Ińskie Point editorial team during the 46th Ińsko Film Summer, a member of the student jury of the 9th edition of the StopTrik International Animation Festival in Łódź (2019), member of the student jury of the 2nd edition of the Rising of Lusitania (2020). In „Kalejdoskop” magazine she published an interview with Piotr Kardas about O!PLA Polish Animation Festival during the pandemic (2020). Organiser of „Animowane, nieAnonimowe. Conference about Polish Animation” (2021). Laureat of Student Research Grant, which involved project and master degree about „Evolution of film production in Small Film Forms Studio Se-Ma-For in Lodz in 1960-1968” (2021). Member of Polish Animation Research Group at University of Lodz. 

Monika Rawska – Graduated in Cultural Studies with a major in Film Studies. PhD candidate at The Faculty of Arts and Social Sciences at SWPS University in Warsaw. She has published several articles in monographs and journals (Panoptikum, Dialog, mała kultura współczesna, The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series), edited books (Exhibition Strategies of Selected Museums. Case Studies), journal issues (Kultura popularna) and anthologies (Papierowi bandyci. Wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku [Paper bandits. Excerpts from Polish-language pulp fiction novels until 1939]; Filmowa Europa [Film Europe]). Her main fields of interest are popular culture (from Polish pulp fiction novels from XIX and XX century to reality tv), new genre cinema and representations of urban space in film. In research projects she enjoys everything that’s tedious and laborious: scanning, OCRing, filling in databases and numbering pages in archives. 

Kinga Redlińska – graduate of cultural studies (specializing in film studies) and international cultural studies (specializing in media and culture management) at the University of Łódź. She completed the program „The Plot” and „Painting in Andrzej Wajda’s Films” by the Polish Film Academy. She is the editor of the film portal „OldCamera.pl – Everything About Old Cinema” and the co-author of the book Faces and Masks. The Last Great Lovers of Cinema (2021) edited by Dr. Agnieszka Czarkowska-Krupa. In 2017/2018, she worked as a guide at the Se-ma-for Museum of Animation, and in 2019 as a leader of stop-motion animation and construction of nineteenth-century optical toys workshops in Momakin. Currently associated with the Public Library in Łódź. 

Szymon Szul – 2nd degree student of film studies at the University of Łódź. Member of the Film Studies Student Research Group of the University. His research interests includes the work of Stanisław Lenartowicz (animator). In his spare time, he actively developing place-bound stories. Speaker at the „Electronic Literature Organization Conference 2020” and the „Book Without Borders” (2021). He published in „The Writing’s Platform” (2021). In the CEUS-UNISONO project he focuses on issues on the borderline of official film production – he tracks the circulation of film marginals in animation studios and analyzes the way of their (re) use. 

Teofila Włodarczyk – graduate of cultural studies (specializing in film studies and art promotion) at the University of Lodz, currently a student of ethnology and cultural anthropology also at the same university. Her main research interests are broadly understood Jewish culture, identity, memory mechanisms, and microhistory. She likes to discuss issues related to climate changes, circular economy, socio-political situation in Europe and in the Middle East. In the CEUS-UNISONO project she is responsible for coordinating field research and she will investigate the topic of herstory, women’s situation and position in film structures.