Grupa Badawcza Polska Animacja

Grafika autorstwa Weroniki Wasilewskiej

Grupa Badawcza Polska Animacja

Kim jesteśmy?

Grupa Badawcza Polska Animacja (GBPA) jest dobrowolnym zrzeszeniem osób realizujących badania naukowe z zakresu polskiej animacji filmowej. Działamy przy Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką grupy jest dr Ewa Ciszewska. Od października 2023 GBPA działa w systemie rocznej kadencji liderskiej. W roku akademickim 2023/2024 liderami GBPA są Martyna Gonciarz i Szymon Szul. Historyczne kadencje: 2022/2023 mgr Agata Hofelmajer-Roś, 2021/2022: dr Ewa Ciszewska i Oliwia Nadarzycka.

Jakie są nasze cele?

Wspieramy rozwój studiów nad animacją filmową (Animation Studies). Naszym celem jest inicjowanie i prowadzenie projektów naukowych i popularyzacyjnych poświęconych animacji filmowej. Zależy nam, aby na Uniwersytecie Łódzkim opracowywano wartościowe i wysoko oceniane prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także artykuły oraz inne publikacje poświęcone animacji. Sieciujemy młodych i doświadczonych badaczy i badaczki filmu animowanego wierząc, że dobry przepływ wiedzy służy szerszej i bardziej owocnej współpracy w zajmującym nas obszarze badań.  

W czym możemy Ci pomóc?

Pomagamy w rozwijaniu autorskich projektów naukowych. Wspieramy przygotowywanie wniosków na badania naukowe oraz w ramach rekrutacji do szkół doktorskich. Działania GBPA to także mentoring osób zainteresowanych pisaniem artykułów naukowych oraz prac dyplomowych o polskiej animacji. Ułatwiamy (nierzadko przedpremierowy) dostęp do filmów, książek i wywiadów. Jeśli chcesz poszerzyć i rozwinąć swoje kompetencje związane z prowadzeniem badań terenowych i archiwalnych bądź szukasz pracy w projekcie naukowym – śledź naszą aktywność w przestrzeni internetowej, gdzie na bieżąco aktualizujemy informacje o naborach stypendialnych i post-doc związanych z naszym profilem. 

Co dla nas możesz zrobić Ty?

Jeśli masz pomysł na artykuł lub kilkuletni projekt naukowy dotyczący polskiej animacji – skontaktuj się z nami. Napisz, jeśli szukasz promotora/rki pracy dotyczącej animacji. Interesuje Cię praca nad wywiadami? Chcesz zdobyć doświadczenie w prowadzeniu kwerend oraz porządkowaniu i opracowywaniu danych? Zależy Ci na pracy z użyciem najnowszych programów wykorzystywanych w obszarze humanistyki cyfrowej, które pozwolą rozwinąć Twoje umiejętności z zakresu ich obsługi? Trafiłeś/aś pod właściwy adres. W trybie ciągłym poszukujemy osób studenckich chętnych do zaangażowania się (w trybie stacjonarnym lub online) w prowadzone przez członków GBPA projekty naukowe i edukacyjne. 

Co udało nam się do zrobić?

W naszej krótkiej historii (GBPA oficjalnie „wystartowała” 28 października 2021, czyli wraz z Międzynarodowym Dniem Animacji) możemy odnotować realizację wielu wartościowych wydarzeń.

Nasi członkowie i członkinie zaangażowani są w realizację następujących projektów naukowych i edukacyjnych:

 •  „Opracowanie Krajowej Strategii rozwoju szkolnictwa dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023 – 2030” – Inicjatorem projektu jest firma producencka MOMAKIN, partnerami są Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji (SPPA) i Trollfilm AS; projekt realizowany jest w latach 2022-2023; kier. prof. dr hab. Piotr Sitarski; kluczowi wykonawcy: prof. dr hab. Piotr Sitarski, dr Michał Pabiś-Orzeszyna;
 • „Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa” – grant uzyskany w ramach międzynarodowego konkursu CEUS UNISONO. Projekt realizowany jest w latach 2021-2024 na Uniwersytecie Łódzkim (projekt Narodowego Centrum Nauki o numerze 2020/02/Y/HS2/00015) i Uniwersytecie Masaryka w Brnie; kier. prof. Pavel Skopal (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i dr Ewa Ciszewska (Uniwersytet Łódzki). Kluczowi wykonawcy z Polski: dr Ewa Ciszewska, dr Michał Pabiś-Orzeszyna, stypendyści i stypendystki: Martyna Gonciarz, Agata Hofelmajer-Roś, Oliwia Nadarzycka, Monika Rawska, Szymon Szul.
 •  realizacja przez Oliwię Nadarzycką projektu pt. „Przemiany produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1960-1968” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego – 2021 rok; obecnie mgr Oliwia Nadarzycka rozwija w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego projekt rozprawy doktorskiej pt. „Zagraniczny obieg polskiego filmu animowanego w okresie socjalistycznym” (promotor: prof. dr hab. Piotr Sitarski);
 •  realizacja przez Szymona Szula projektów pt. „Kariera artystyczna Stanisława Lenartowicza w kontekście warunków funkcjonowania Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi” oraz „Między Bednarską a Sezamkową. Koprodukcje Studia Filmowego Semafor w latach 90.” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego w 2021 i 2022 roku; obecnie mgr Szymon Szul w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego rozwija projekt rozprawy doktorskiej pt. „Współpraca zagraniczna Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For” (promotor: prof. dr hab. Piotr Sitarski); 
 • realizacja przez Patryka Drzewieckiego projektu „Polskie festiwale filmowe jako platforma rozwoju kompetencji twórczych w zakresie filmu animowanego” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego – 2022 rok

Członkowie i członkinie GBPA organizowali następujące wydarzenia naukowe:

 • cykliczna konferencja naukowa „ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji – pierwsza edycja 13-14 września 2021, Uniwersytet Łódzki, online. Druga edycja –17-18 maja 2023, Uniwersytet Łódzki, online.
 • międzynarodowe warsztaty naukowe „Studying Animated Film Studios in East-Central Europe: Tools and Methods”, 5 — 6 maja 2022 Zlin (Czechy) oraz "Exploring Animation Studios in Gottwaldov and Lodz" , 28 — 29 czerwca 2022, Łódź.

Wydarzenia edukacyjne i popularyzatorskie:

 • rozmowa wokół książek „Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji” (Michał Bobrowski, Radosław Bomba) i „Chinese Animated Film and Ideology, 1940s-1970s – Fighting Puppets” (Olga Bobrowska), Kraków, Etiuda i Anima, 2 grudnia 2022, prowadzenie: dr Ewa Ciszewska
 • członkostwo w jury profesjonalnym (Oliwia Nadarzycka) oraz jury studenckim (Martyna Gonciarz, Szymon Szul) w ramach IV edycji Rising of Lusitania – AnimaDoc Film Festival, 7-13 września 2022; 
 • „Jak pisać O!Animacji” podczas Festiwalu O!PLA 2022 - marzec - kwiecień, 2022, wydarzenie online (prowadzenie: Martyna Gonciarz, Szymon Szul); prowadzenie: dr Ewa Ciszewska
 • rozmowa wokół książki „Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji” Michał Bobrowski, Radosław Bomba, wydarzenie online, 23 marca 2022, prowadzenie: mgr Daniel Sołtysiak
 • rozmowa wokół książki „Kolory PRL” Ewa Jałochowska, Biblioteka Gdańska w Łodzi, 20 grudnia 2021, prowadzenie: dr Ewa Ciszewska
 • członkostwo w jury studenckim (Martyna Gonciarz) podczas 11. edycji międzynarodowego festiwalu filmowego StopTrik, Łódź, 5-7 listopada 2021; 
 • "Animacje z Łódziej Szkoły Filmowej" - projekcja filmów animowanych zorganizowana dzięki współpracy GBPA, Koła Naukowego "Nowa Animacja" PWSFTviT oraz Bibliteki Gdańskiej w Łodzi, 14 grudnia 2021, organizacja: mgr Oliwia Nadarzycka

Członkowie i członkinie GBPA współpracują z:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Ogólnopolskim Festiwalem Animacji O!PLA, festiwalem StopTrik, festiwalem Rising of Lusitania, festiwalem Animocje w Bydgoszczy, Festiwalem Kamera Akcja, Momakinem


Kontakt

Odezwij się do nas mailowo (ewa.ciszewska [at] uni.lodz.pl) lub wyślij wiadomość przez Messengera (strona FB: Grupa Badawcza Polska Animacja www.facebook.com/GBPA.PARG). Możesz także skontaktować się z konkretną osobą, której profil działań Cię zainteresował. Jesteśmy otwarci na nowe współprace.