Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłasza VIII edycję Konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis" oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

Nagroda w Konkursie została ufundowana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, jej wysokość to 2 000 zł (dwa tysiące złotych brutto).

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 17 lipca 2023 roku a 17 lipca 2024, a temat ich pracy odpowiada wymogom konkursowym.

Regulamin konkursu

Więcej informacji o prof. Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej dostępnych jest na stronie internetowej Akademii Polskiego Filmu.