• INSTYTUT
 • AKTUALNOŚCI
 • ANIMOWANE, nieANONIMOWE KONFERENCJA o! POLSKIEJ ANIMACJI vol. 2 pod hasłem JAK DZIAŁA ANIMACJA? - Nabór przedłużony do 4 lutego.

ANIMOWANE, nieANONIMOWE KONFERENCJA o! POLSKIEJ ANIMACJI vol. 2 pod hasłem JAK DZIAŁA ANIMACJA? - Nabór przedłużony do 4 lutego.

Konferencja ANIMOWANE nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji pojmowanej nie tylko według klucza autorskiego bądź w kategoriach technicznej lub warsztatowej metody tworzenia sztuki. Wielowymiarowy charakter filmu animowanego pozwala zwrócić uwagę na instytucjonalną perspektywę produkcji czy rozpowszechniania. Animacja to także obszar edukacji, działalność osób zapomnianych oraz nigdy niepamiętanych. To reinterpretacje najbardziej znanych dzieł i spojrzenie na aktualny stan polskiego filmu animowanego. Stąd też do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z różnych dziedzin naukowych (filmoznawstwo, medioznawstwo, kulturoznawstwo socjologia, historia, antropologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo i wszystkie niewymienione).

Plakat przedstawiający rysunkowego człowieka na różowym tle

Ogłaszamy harmonogram ANIMOWANE, nieANONIMOWE Konferencja o! Polskiej Animacji vol. 2.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem drugiej edycji ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Różnorodne tematy, świeże spojrzenia, interesujące badania. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 maja online. Aby wziąć udział w konferencji jako słuchacz_ka, wystarczy uzupełnić formularz biernego uczestnictwa: forms.gle/xxjVMxH5GeaUApxT9. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konferencja ANIMOWANE, nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji. Pełen program i szczegóły konferencji znajdziesz na stronie wydarzenia: fb.me/e/3cq6wgKAJ oraz tiny.pl/wv3h1.

ANIMOWANE, nieANONIMOWE organizowane jest przez Koło Naukowe Filmoznawców UŁ i Grupa Badawcza Polska Animacja działające przy Filmoznawstwo UŁ.

Autorką artystycznej wersji harmonogramu oraz identyfikacji wizualnej jest Zuzanna Szor (PWSFTviT).

Głównym partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, Międzynarodowy Festiwal Etiuda&Anima oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat nad wydarzeniem obejmują: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Muzeum Kinematografii, Polish Animations, Czasopismo Ekrany, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, PanAnimacja.

Matronat nad wydarzeniem obejmują: Momakin oraz Filmoznawczyni Diana Dąbrowska.

Komitet recenzencki: prof. dr hab. Jakub Zajdel (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Hanna Margolis (PWSFTviT w Łodzi), dr Agnieszka Powierska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku), dr Miłosz Stelmach (Uniwersytet Jagielloński).

Komitet organizacyjny: mgr Oliwia Nadarzycka, mgr Patrycja Chuszcz, mgr Szymon Szul, Martyna Gonciarz.

Harmonogram wydarzenia:

Plakat z harmonogramem wydarzenia

Harmonogram wydarzenia kontynuacja


Więcej o wydarzeniu dowiedzą się Państwo poniżej:


„Film rysunkowy jest jeszcze zawsze tylko zabawką, służy do humoresek lub dowcipnych reklamek […] Losy jego są na razie takie same jak niegdyś innych wynalazków: prochu, druku. Ale i ta zabawka daje domyślnemu dostateczne wyobrażenie o potężnych możliwościach, tkwiących w tym gatunku filmowym” (K. Irzykowski, 1924). Od pierwszych prób zdefiniowania rozwoju i znaczenia animacji minęło niemal sto lat. Jak pojmujemy ją dzisiaj? Czy retrospektywnie negujemy wcześniejsze próby opisania samego zjawiska i staramy się wypracować nowe strategie badań? Jak działa animacja? Jak funkcjonowała dotychczas? Jaką przyszłość jesteśmy w stanie dla niej nakreślić?


Konferencja ANIMOWANE, nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji pojmowanej nie tylko według klucza autorskiego bądź w kategoriach technicznej lub warsztatowej metody tworzenia sztuki. Jej wielowymiarowy charakter pozwala zwrócić uwagę na instytucjonalną perspektywę produkcji filmu animowanego: działalność państwowych przedsiębiorstw filmowych, firm prywatnych, zależności wynikające ze sposobów dotowania animacji, rozwój przemysłu filmu animowanego i wdrażanie strategii zarządzania.  

Animacja to obszar edukacji, nowe, jak i tradycyjne formy rozpowszechniania (kino, telewizja, streaming), narzędzie propagandowe i marketingowe, pisanie herstorii, działalność osób dawno zapomnianych oraz nigdy niepamiętanych, opracowywanie rewolucyjnych eksperymentów w zakresie estetyki, techniki i technologii. To wreszcie Polska Szkoła Animacji, badania widowni filmowej (dziecięcej i dorosłej), PRL-owska kultura popularna, reinterpretacje klasyków i dorobku kodyfikatorów, spojrzenie wstecz na procesy kształtujące polską animację, by dokonać syntezy dotychczasowych osiągnięć i poddać je krytyce.  

Poza polem produkcji, dystrybucji i kultury animacji organizatorzy nie zamykają się na referaty poświęcone analizie tekstualnej poszczególnych filmów. Za równie wartościowy wkład w dyskusję o funkcjonowaniu animacji uznawane będą także wystąpienia dotyczące zwrotu ku filmoznawstwu: określenie roli współczesnego badacza, zrozumienie pracy krytyka i dostrzeżenie działalności dziennikarskiej. Interesuje nas również przyjmowana i modyfikowana metodyka, którą posługują się paneliści (np. rewizja animacji przez pryzmat badań terenowych, wykorzystanie teorii filmu, adaptacja na grunt filmoznawczy perspektyw prozopograficznej, historiograficznej, ale i koncepcji niestosowanych dotychczas w humanistyce). 


Proponowane obszary tematyczne nie wyczerpują w pełni potencjału badań nad animacją. Służą przede wszystkim za drogowskaz i punkt odniesienia dla kandydatów, dlatego mile widziane będą abstrakty twórczo rozwijające i wykraczające poza przedstawione poniżej kryteria. Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich zainteresowanych animacją i badaczy polskiego filmu animowanego, niezależnie od reprezentowanej dziedziny naukowej. Czekamy na zgłoszenia od filmoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, historyków i ekonomistów. Zaproszenie kierujemy także do literaturoznawców, antropologów, medioznawców, ekspertów z zakresu promocji kultury i sztuki oraz wszystkich osób reprezentujących obszary naukowe niewymienione powyżej. ANIMOWANE, nieANONIMOWE to miejsce otwarte nie tylko dla teoretyków, ale i praktyków – za potrzebny i wartościowy uznajemy głos osób trudniących się animacją na wszelkich możliwych szczeblach realizacji komercyjnych i artystycznych filmów, gier lub projektów nowomedialnych.  

Proponowane obszary tematyczne  

 1. Szklany sufit? Film animowany w obiegu telewizyjnym.  
 2. Alibabki i maszyna do robienia wiatru – dźwięk i muzyka w filmie animowanym.  
 3. Zemsta kinooperatora – zwierzęta w filmie animowanym.  
 4. Spisano na straty. Niezrealizowane filmy i odziedziczone projekty.  
 5. Słowo na ekranie. Animacja jako ekranizacja.  
 6. Trzeci plan animacji – pracownicy below the line i twórcy zapomniani.  
 7. Źródła finansowania produkcji filmowej – jak i dlaczego subsydiujemy animację? 
 8. Animadoc. Między fikcją a prawdą ekranu.  
 9.  Nauka, krytyka, publicystyka. Jak można myśleć, pisać i mówić o animacji?  
 10. Pusta czy pełna sala? Widownia filmu animowanego.  
 11. Fazistki, kostiumerki i nie tylko – kobiety w animacji.  
 12. Sypie się w rękach – jak tworzywo, wyposażenie i przestrzeń kształtują proces twórczy?  
 13. 16mm na 35mm – reanimacja, rekonstrukcja, popularyzacja.  
 14. Cele strategiczne, „pięciolatki”, polityka wytwórni – jak zarządzano animacją? 
 15. Animowane dodatki – potrzeba czy krótkometrażowy balast?  
 16. Peryferia animacji. Amatorstwo, prekursorstwo i kontynuacja.  
 17. Polski film animowany współcześnie. Nowe dzieła i reinterpretacje klasyków.  
 18. Jak uczyć i jak nauczyć się (z) animacji – edukacyjny wymiar filmów animowanych.  
 19. Poranki i wieczorynki. Animacja dla najmłodszych.  
 20. Od Oberhausen do Annecy. Animacja na festiwalach.  

Abstrakty o objętości 200-300 słów można zgłaszać do 30.01.2023 za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/n4TjpetbKafMUxe2A. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie wybranej przez organizatorów. Wszystkie zgłoszenia przejdą formułę ślepej recenzji. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową. Pytania należy kierować na mail: kolonaukowefilmoznawcow.ul@gmail.com. W tytule prosimy o wpisanie nazwy konferencji. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Grupą Badawczą Polska Animacja. Głównym partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskiej Animacji O!PLA oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. 


UWAGA: Nabór przedłużony do 4 lutego 2023.


Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie publikowane będą wszystkie aktualności związane z ANIMOWANE, nieANONIMOWE: https://fb.me/e/2lwgPGK76